İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KOŞUL TÜMCELERİNDEKİ DURAKSAMA SESBİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Number of pages: 468-486
Year-Number: 2018-23

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmen adaylarının şart tümcelerindeki duraksama sesbirimlerini doğru algılama ve kullanmadaki başarı durumlarını araştırmaktır. Ayrıca, İşitsel Sesletim Modeli (Demirezen, 2003) ve Dilbilgisi Tonlama Modeli’nden (Cauldwell & Hewings, 1996) yararlanarak, duraksama sesbirimlerinin algılanması ve kullanımıyla ilgili çeşitli işitsel ve görsel alıştırmalardan faydalanarak iyileştirme oturumları aracılığıyla ortaya çıkabilecek hataları iyileştirmeyi de amaçlar. Çalışma, 2015/16 akademik yılında bahar döneminde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 61 İngilizce öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların If şart tümcelerindeki duraksama sesbirimlerindeki başarı seviyelerini ölçmek amacıyla hem yazılı hem de işitsel öntest ve sontest yapılmıştır. Elde edilen veri, betimsel ve çıkarımsal olarak incelenmiştir. Katılımcıların duraksama sesbirimlerinin algılanması ve kullanımında büyük bir ilerleme kaydettiği keşfedilmiştir. Ayrıca, iyileştirici oturumların katılımcıların duraksama sesbirimleriyle ilgili problemlerinin düzeltilmesine katkıda bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study is to investigate the competence levels of prospective Turkish teachers of English in perceiving and producing the juncture phonemes of If-statements accurately in English. It further aims to rehabilitate any occurrences of errors by way of remedial sessions utilizing various auditory and visual exercises on the recognition and production of juncture phonemes utilizing Grammar Intonation Model (Cauldwell & Hewings, 1996) and Audio-Articulation Method (Demirezen, 2003). The study was carried out at the English Language Teaching (ELT) department of a state university in Turkey in association with 61 pre-service Turkish teachers of English in the spring term of 2015/16 academic year. Both written and oral pre-test and post-test were administered to evaluate the participants’ level of competence on the perception and production of juncture phonemes in If-statements. Data were analyzed both descriptively and inferentially. It was discovered that there was a significant advancement in the participants’ competence in relation to the recognition and production of juncture phonemes. It was further revealed that remedial training sessions reinforced the improvement of the participants’ problems with juncture phonemes.

Keywords