SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ İÇİN TASARLANAN ÇEVİRİ ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Author:

Number of pages: 32-44
Year-Number: 2018-25

Abstract

Milyonlarca masum insan Suriye’de 2011 yılında patlak veren iç savaş yüzünden yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Mültecilerin ulaşmayı hedeflediği yerleşim noktaları ise, onlara yeterli insani yardım sağlama konusunda hazırlıksızdı. Şüphesiz bu mültecilerin karşılaştıkları en önemli problemlerin biri de dil engeliydi. Aynı zamanda Suriyeli mültecilerin ana dilleri de birden fazla olduğu için, kendi aralarında iletişim kurmaları da zorlaşmaktaydı. Bu noktada çeviri araçlarının önemi ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Suriyeli mülteci krizinde kullanılan çeviri araçlarını farklı açılardan araştırmaktadır. Karşılaştırmalı analiz yöntemini kullanmak suretiyle, bu araştırma gerek mülteciler, gerekse gönüllü yardım kuruluşları tarafından tasarlanan çeviri araçlarını incelemektedir. Bu teknolojik araçlar, sadece dilbilimsel kaygılarla değil yazarın mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu kriterler ışığında değerlendirilmektedir. Bahsedilen bu araçların olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulduktan sonra, araştırma mülteciler için ileride sunulabilecek dil çözümleri adına tavsiyeler sunarak sonlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Millions of innocent people had to leave their homes due to the civil war which broke out in Syria in 2011. Target destinations for the refugees were not well-prepared enough to provide them with sufficient humanitarian aid. One of the most important problems that the refugees encountered was undoubtedly the language barrier. Also, the mother languages of Syrian refugees were different, thus it was even difficult for them to communicate among themselves. At this point, the significance of translation / interpreting tools came into the picture. This paper investigates the role of translation / interpreting tools in Syrian refugee crisis from various angles. By using comparative analysis method, the current study examines different translation / interpreting tools designed by both the refugees and volunteer organizations. These technological aids are evaluated by the criteria which the author has determined according to the needs of the refugees, not just for the sake of pure linguistic aims. After discussing and analyzing the pros and cons of the aforementioned tools, the research ends with the implications for better language solutions to be offered to the refugees.

Keywords