MEHMET GÜLER’İN ÖYKÜLERİNDE SEVGİ

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk edebiyatı ülkemizde Tanzimat Dönemi’nden itibaren çeviri eserler yoluyla başlayıp Cumhuriyet Dönemi’nde hızlı gelişme göstermiş bir alandır. Avrupa ülkelerine nazaran ülkemizde gecikmeli olarak gelişen çocuk edebiyatı, özellikle 90’lı yıllardan itibaren büyük önem kazanmıştır. Çocuk psikolojisi ve çocukların gelişim dönemi özellikleri gibi etkenleri göz önünde bulunduran yazarlar da bu alana yönelik eserler vermeye başlamışlardır. Bu yazarlardan biri olan Mehmet Güler de “üç kuşak için (çocuk-genç-yetişkin) yazan bir yazar” olmakla birlikte daha çok çocuklara yönelik eserleriyle tanınmıştır. Öğretmenlik mesleğinin verdiği duyarlılıkla çocuk edebiyatını çocuk eğitimine araç kılmış, çocuklara kazandıracağı davranış ve değerleri yaptığı özgün kurgular aracılığıyla eserlerinde işlemiştir. Yazara göre çocuk edebiyatı, edebi bir zevk barındırarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çocukları eğitsel yönden besleyen değerler taşıması ve böylelikle “iyi insan” yetiştirmeyi amaçlaması yönüyle çocuk eğitimi açısından önem arz eder. Yazarın eserlerinde çocuklara kazandırılmak istenen insani değerler, didaktik bir üslupla değil örtük iletiler aracılığıyla taşınır. Bu çalışmada Mehmet Güler’in çocuklara yönelik olarak yazdığı öykülerde ön plana çıkan “sevgi değeri” ve boyutları ele alınmıştır. Güler’e göre sevgi, tüm değerlerin özüdür, bu nedenle de tüm eserlerinin temeli bu değere dayanmaktadır. Yazarın eserlerinde sevgi kavramı; aile sevgisi (anne- çocuk, baba- çocuk, kar-deş sevgisi), yaşama sevinci, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, okul sevgisi, vatan sevgisi, ana dili sevgisi gibi temalarla çeşitlilik göstermektedir.

Keywords

Abstract

Child Literature is an area which started with translated works from the period of Tanzimat Reform onward and developed rapidly during the Republic Period. Child Literature, which developed in a much more delayed way when compared with European countries, gained much popularity particular-ly from 90’s and onward. Furthermore, authors who took a child’s psychology and the factors such as characteristics of a period during which a child grows up began to produce the regarding works. Of these writers, Mehmet Guler, who has been reputed “to write for three generations” (child- young- adult) according to what he says, has been more famous for his works towards children, though. With great sensitivity led by the teaching occupation, he has utilized the child literature as a means for the child education and he has made use of the behavioral skills and values which he targeted at in his works via his original fictions. He thinks that child literature possessing a literary delicacy both gives a child the reading habit and attaches a great importance in the sense that it is furnished with edu-cational values for children and, therefore, aims to train a good person. Humanistic values aimed to have children acquire are not conveyed in a didactic manner but with subtle messages. In this study, the value of love and its dimensions prevalent in the stories which Mehmet Guler wrote for children have been taken into consideration. According to Guler, love is the essence of all values. The concept of love in the author’s works differ in such themes as family love (parental mother-child, father-child love; sibling love), life joy, nature love, animal love, school love, national love and language love.

Keywords