BELÇİKA'DA TÜRKÇENİN ANA DİLİ OLARAK EĞİTİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : language
Number of pages: 197-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale Belçika'da 1977 yılından veri verilmekte olan Türkçe ve Türk kültürü derslerinin yıllar içerisinde nasıl bir gelişim göstererek bugünlere geldiğine ışık tutmaya çalışan betimsel bir çalışmadır. Türk göçmen nüfusun yoğun olduğu Batı Avrupa ülkelerinde göçmen Türk ailelerinin çocuklarına kendi ana dillerini ve kültürlerini tanıtmak ve korumak amacıyla başlatılan bu derslerde yıllar içerisinde farklı uygulamalar görüldü. Bazı Batı Avrupa ülkelerinde bu dersler çeşitli gerekçeler ile kapatıldı ya da öğrenci sayılarında ciddi düşüşler gözlendi. Derslerin kapatılma gerekçeleri veya öğrenci sayısındaki düşüş hakkında yapılmış görgül çalışmalar ilgili alanda yer bulmaya başlamıştır. Ancak Türkçe ve Türk kültürü derslerinin sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmasında sürecin ve sorunların nasıl bir gelişim gösterdiğini belgelemek ve ileriye ışık tutmak açısından betimsel araştırmalar da çok önemlidir. Bu araştırma Belçika'da Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin başlamasından günümüze kadar nasıl bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin derslerin şu anki duruma gelmesi üzerindeki etkisini betimlemeye çalışan bir nitel bir araştırmadır.

Keywords

Abstract

This is a descriptive study which documents how the Turkish language and culture classes have evolved in Belgium since 1977. These classes were started to introduce and teach Turkish language and culture to Turkish migrant families'children in the Western Europe where the Turkish people were densely populated. However; in years, different procedures were followed. In some western European countries, these classes were stopped or drastic decreases were observed in he number of students. Empirical studies focusing on the reasons of this decrease on the number of students and stopping the classes have been available in the related field. Descriptive studies are also important in documenting the current situation and transferring the process of how the problems emerged in these classes. In line with this background, this research aims to focus on the process of the implementation of Turkish lannguage and culture classes and to describe the effect of this process on the current situation of these language classes.

Keywords