Yabancı Dil Öğreniminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 221-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya; internet teknolojilerindeki gelişmelerle beraber hayatımıza giren, insanların ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal iletişime imkân tanıyan, eğlenceli ve karşılıklı etkileşimin eş zamanlı olmasını sağlayan bir kitle iletişim aracıdır. Sosyal medya kullanıcılarının bu mecraları sık ve etkin şekilde kullanan bireylerden oluştuğu düşünülmektedir. Kullanıcılar sözel dil becerilerini geliştirme amacıyla da sosyal medyayı ve interneti sık bir şekilde kullanmaktadır. Bu çalışmada internet teknolojilerinin bir ürünü olan sosyal medya ve sosyal medyanın dil öğrenimine etkisi incelenmektedir. Ayrıca dil öğrenimi sürecinde sosyal medyada ve internette hangi iletişim deneyimlerinin yaşandığı derinlemesine sorgulanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği uygulanmış ve görüşmelerden elde edilen bulgular içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. İnternetin ve sosyal medyanın sahip olduğu özelliklerin ve dil öğrenme amacıyla bu mecraların kullanımının dil öğrenimini doğrudan etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Social media is a mass communication tool that enables all kinds of social communication that people need to enter into our lives together with the developments in internet technologies, enabling the simultaneous interaction and fun. Social media users are thought to be composed of individuals who use these channels frequently and effectively. Users often use social media and internet to improve their verbal language skills. In this study, the effects of social media and language learning as a product of internet technologies are examined. In addition, in the process of language learning, it is tried to question in depth which communication experiences are experienced in social media. In this study, in-depth interview technique was applied from qualitative data collection methods and the findings obtained from the interviews were analyzed by conducting content analysis. It has been concluded that social media and internet has a direct impact on language learning and the use of social media for language learning purposes

Keywords