İNGİLİZCE’Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLER İÇİN YAZMA BECERİSİ DERSİNDE YANSITMALI YAZIM

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İngilizce öğretimi
Number of pages: 470-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşam boyu öğrenme her alanda ve yerde teşvik edilmekte ve bu amaca ulaşmak için kullanılacak yollardan biri de öğrencilerin kendi öğrenme süreçleriyle ilgili nasıl yansıtma yapacaklarını öğrenmelerdir ve kendi öğrenme hedeflerine ulaşabilmeleri için ne yapmaları gerektiğini öğrenmelidirler. Bu çalışmanın amacı İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisi dersinde kendi yazdıkları kompozisyonlara ne derece yansıtma yaptıklarını bulabilmek ve öğrenmen rehberliğinde yasıtmalarını geliştirip geliştirmedikleri görmektir. Katılımcılardan kendi İngilizce yazma süreçleri ile ilgili ön ve son yansıtma yazmaları istenmiştir.Yanıtma sürec ile ilgili kaılımcıların düşüncelerini öğrenmek üzere veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. Chirema’nın (2007) kodlama sistemi ile yasıtma öğeleri bir nitel very analizi bilgisayar programında kodlanmıştır. Bulgular eğitimden sonra katılımcıların daha nitelikli yansıtma ürettiklerini ve bu yansıtma sürecine karşı olumlu düşündüklerini göstermiştir. Bulgular uygun bir eğitimle yazma becerisi dersinde özerklik gelişine katkıda bulunabileceğini gösterebilir. Öğrenenlere İngilizce yazma becerisi dersinde ön yazma aşamasında yanstıma öğretmenin yeteneklerine katkıda bulunabilinir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

Lifelong learning is promoted in every field and place and one way to achieve this goal can be learning how to reflect on the learning process the learners go through and take the necessary actions to achieve their learning goals. The aim of this study was to find out to what extent EFL (English as a Foreign Language) learners could reflect on their essays in an EFL writing course and whether guidance of the teacher could help them to improve their reflections. The participants of the study were required to write a pre and post reflection on their writing process while composing in English. Data were collected through questionnaires to find out how they perceived the reflection process. The reflection elements were coded according to Chirema’s coding scheme (2007) on a computer program used for qualitative data analysis. The findings showed that the learners produced more qualified reflections after the training and enjoyed the process of reflecting. The findings of the study may indicate that with appropriate training, it is possible to achieve autonomy in a writing course through enhancing reflection on the learning process. Teaching learners to reflect in EFL writing course may improve their skills at pre-writing stage.

Keywords