EINSATZ DER KÖRPERSPRACHE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Dil Eğitimi
Number of pages: 546-553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar iletişim kurmak isterken birçok araç kullanır. Bu araçlardan en önemlisi dildir. Dil dışında kullanılan en önemli araçlardan biride beden dilidir. Özellikle eğitimde öğretmenlerin beden dilini aktif kullanmaları eğitim sürecini dinleyici bakımından daha ilginç ve hareketli hale getirir ve böylece ders daha eğlenceli olur. Konuların öğretmenler tarafından beden dilini kullanarak anlatılması, derse görsellik katar ve konuların öğrencilerin hafızalarında daha kalıcı olmasını sağlar. Bu çalışmanın amacı özellikle yabancı dil eğitiminde beden dilini kullanabilme yeterliği ile ilgili temel bilgileri vermektir. Bu çalışmada beden dili ile ilgili bilgiler verilerek yabancı dil derslerinde beden dilini kullanmanın önemi üzerinde durularak yabancı dil sınıflarında kullanılan beden dilinin öğrenciler üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Beden dili, sözsüz mesajın kapsamı içerisindedir ve sözlü mesajı güçlendirici, anlamı kuvvetlendirici özellikler taşır. Bu noktada, beden dili hakkında bazı teorik bilgiler verilecek ve göz teması, jestler ve mimiklerin önemi anlatılarak sonuca ulaşılacaktır. Çalışmanın sonunda ise öğretmenlerin, yabancı dil eğitiminde beden dili kullanımının ne kadar önemli olduğuna ilişkin bilgiler verilerek beden dilinden aktif olarak yararlanma ve kullanabilme yollarına dair öneriler sunulacaktır. Bu çalışmada özellikle yabancı dil eğitiminde beden dili kullanılmadığı zaman öğretmenlerin ve öğrencilerin ne gibi zorluklarla karşılaşacakları açıklanacak. Yabancı dil derslerinde beden dili kullanım nedenleri ve faydaları irdelenecek ve beden dili kullanılan sınıflardaki başarıya açıklık getirilecektir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

People use a lot of ways when they want to communicate. The most important way is language. One of the most important ways apart from language is body language. When the teachers use body language in their lessons they make the learning process for the active listener more interesting and the lesson would be much more enjoyable. The subject, that will be described using the body language, will be more persistent and the visuals make the learning material understandable. The aim of this study is to provide basic knowledge, especially regarding the ability to use body language proficiency in foreign language education. This study focuses on the importance of using body language in foreign language classes. How the using of the non-verbal communication in foreign language classes effects students is discussed. At this point, some theoretical information about body language is mentioned. Furthermore, it is concluded by telling the importance of eye contact, gestures and mimics. At the end of the study, we want to show the importance of body language and we want to give some information about the use of body language in foreign language classes and also we want to show how important the use of body language especially in foreign language education is. In our study we will explain, the difficulties when teachers don’t use body language in foreign language education. We will examine the reasons and the profit of body language in foreign language courses and we will be clarified the success by the learners who study the learning material when the teachers use the body language.

Keywords