YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TAMLAMA ALGISI SORUNLARI

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 389-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmamızın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin tamlamalar konusunda yaptıkları hataları belirlemek ve bu hataları yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirmektir. Araştırma verileri, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (PADAM) A1-A2 (17 kişi) ve B1 (12 kişi) düzeylerinde Türkçe öğrenim gören 29 yabancı uyruklu öğrencinin yazma dersi çalışmaları ve sınav kâğıtlarından toplanmıştır. Elde edilen veriler sınıflandırılmış ve ilgili örnekler bulgu ve yorumlarda öğrencilerin cümleleri değiştirilmeden birebir verilmiştir. Yanlışların değerlendirilmesi “dil içi gelişimsel yanlışlar” ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin daha çok tamlayan ve tamlanan eklerinin kullanımı ve tamlamalardaki yeri konusunda hata yaptıkları tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the errors according to the error analysis approach on noun complement of students learning Turkish as a second language. The data of the study have been obtained by writing papers of twenty nine students. These students have been learning Turkish at A1-A2 level (17 students) and B1 level (12 students) in Pamukkale University Language Teaching Application and Research Centre, PADAM. The datas collected have been classified and the related examples were given under the appropriate sub-titles by not distorting the original statements of students. The evaluation of errors has been limited by intralingual and developmental errors. As a conclusion, it was revealed that the use and place of possessive affixes and possessive cases the most committed errors of students.

Keywords