THE USES AND FUNCTIONS OF L1 IN ELT SETTINGS: A TASK-BASED STUDY IN TURKISH CONTEXT

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : English Language Teacher Training / English Language Teaching
Number of pages: 87-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğrenen kişilerin ana dillerinin İngilizce dil sınıflarında kullanılıp kullanılmaması ikinci dil öğretimi ve dil öğretmeni eğitimi alanlarında tartışılan konulardan biridir (Atkinson, 1987; Brooks-Lewis, 2009). Bu çalışma, bu tartışmayı göz önünde bulundurarak İngilizce öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencisi olan yedi öğrencinin iki İngilizce aktiviteyi birlikte yaparken Türkçeyi ne kadar kullandıklarını ve Türkçeyi hangi amaç doğrultusunda kullandıklarını araştırmayı amaçlamıştır. Bununla birlikte bu çalışmanın kapsamında katılımcıların İngilizce öğretmenliği sınıflarında ortak bir birinci dil kullanımına ilişkin görüşleri de araştırılmıştır. Bu çalışmanın bulguları Türkçenin farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldığı sonucuna varmış olup Türkçenin kullanımının ve kullanım amaçlarının yapılan aktivitenin özelliklerine göre faklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Birinci dili bilişsel, sosyal ve psikolojik bir araç olarak düşünülerek (Storch &Wigglesworth, 2003; Swain& Lapkin, 2000) çalışmanın sonunda birinci dilin İngilizce öğretmenliği sınıflarındaki rolüyle ilgili birkaç öneri sunulacaktır.

Keywords

Abstract

The debate whether the second language or foreign language learners' mother tongue should be included in L2 settings is among the crucial issues of second language acquisition and language teacher training (Atkinson, 1987; Brooks-Lewis, 2009). Moving with this debate, this study focuses on the uses and functions of Turkish in the collaborative talks of seven first year students of English Language Teaching Department while carrying out two different English tasks. This study is guided by a number of dimensions: the uses and functions of Turkish produced by the participants during carrying out each task and the participants' perceptions upon the functions of L1 in ELT classrooms. The data are collected through collaborative dialogues carried out by the participants while doing the two tasks and a structed interview with each participant. The results indicate that Turkish gives the participants the chance of engaging in the content, requirements and management of the tasks and the lexical and grammatical issues included in the tasks. This means that in each task the amount, use and functions of Turkish in the participants’ dialogues have changed. Focusing on the assumption that L1 can be regarded as a cognitive and psychological tool (Storch &Wigglesworth, 2003; Swain& Lapkin, 2000), this study ends with suggestions on the uses and function of L1 in ELT settings.

Keywords


 • Alegría de la Colina, A., & del Pilar García Mayo, M. (2009). Oral interaction in task-based EFL learning: The use of the L1 as a cognitive tool. IRAL-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 47(3-4), 325-345.

 • Anton, M& DiCamilla, F. (1998). Socio-cognitive functions of L1 collaborative interaction in the L2 classroom. Canadian Modern Language Review, 54, 314-342.

 • Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: A neglected resource?. ELT journal, 41(4), 241-247.

 • Atkinson, D. (1993). Teaching monolingual classes. London: Longman.

 • Blyth, C. (1995). Redefining the boundaries of language use: The foreign language classroom as a multilingual speech community. Redefining the boundaries of language study, 145-184.

 • Brooks, F. B., & Donato, R. (1994). Vygotskyan approaches to understanding foreign language learner discourse during communicative tasks. Hispania, 262-274.

 • Brooks-Lewis, K. A. (2009). Adult learners’ perceptions of the incorporation of their L1 in foreign language teaching and learning. Applied Linguistics, 30(2), 216-235.

 • Carless, D. (2008). Student use of the mother tongue in the task-based classroom. ELT Journal, 62(4), 331-338.

 • Carson, E., & Kashihara, H. (2012). Using the L1 in the L2 classroom: The students speak. The Language Teacher, 36(4), 41-48.

 • Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. The Canadian Modern Language Review/ La Revue canadienne des langues vivantes, 57(3), 402-423.

 • Gass, S. M., & Selinker, L. (Eds.). (1992). Language Transfer in Language Learning: Revised edition (Vol. 5). John Benjamins Publishing.

 • Nation, P. (2003). The role of the first language in foreign language learning. Asian EFL Journal, 5(2), 1-8.

 • Norman, J. (2008). Benefits and drawbacks to L1 use in the L2 classroom. In JALT2007 Conference Proceedings. Tokyo: JALT.

 • Scott, V. M. & De La Fuente, M. J. (2008). What's the Problem? L2 Learners' Use of the L1 During Consciousness‐Raising, Form‐Focused Tasks. The Modern language journal,92(1), 100-113.

 • Spratt, M. (1985). Should we use L1 in the monolingual FL classroom?. At the chalk face, London: Edward Arnold.

 • Storch, N., & Aldosari, A. (2010). Learners’ use of first language (Arabic) in pair work in an EFL class. Language Teaching Research, 14(4), 355-375.

 • Storch, N. & Wigglesworth, G. (2003). Is there a role for the use of the L1 in an L2 setting?TESOL Quarterly, 37(4), 760-770.

 • Swain, M. & Lapkin, S. (2000). Task-based second language learning: The uses of the first language. Language Teaching Research, 4(3), 251-274.

 • Wang, W., & Wen, Q. (2002). L1 use in the L2 composing process: An exploratory study of 16 Chinese EFL writers. Journal of second language writing, 11(3), 225-246.

 • Weschler, D. (1997). Weschler adult intelligence scale. The Psychological Corporation, San Antonio.

 • Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving*. Journal of child psychology and psychiatry, 17(2), 89-100.

                                                                                                    
 • Article Statistics