MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ ÖĞRETMEN GELİŞİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İngiliz Dili Eğitimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyada eğitim sürecinin çeşitli değişimler içinde olduğu bir süreçteyiz. Son zamanlarda birçok ülke Türkiye’de olduğu gibi muazzam ve yapmaya değer eğitim reformlarıyla ilgileniyor. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, Türkiye’nin yabancı dil eğitimini daha önemli saymasına neden olan yabancı dil konuşma ihtiyacı iş dünyasında ve insanların günlük yaşantılarında birçok alanda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ki eğitimle ilgili, her hükümet ilk yaşlardan başlayıp üniversiteye kadar uzanan daha başarılı bir eğitim sisteminin mücadelesinde olmuştur. Türk Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce’nin daha önemli olduğunu düşünüp İngilizce müfredatını yenileme, okulların Avrupa’daki okullarla dil projeleri gerçekleştirmesini teşvik etme ve çeşitli hizmet içi gelişim programlarıyla öğretmenleri geliştirme gibi birçok reformu gerçekleştirmektedir. Bu araştırmanın amacı, devlet okullarında çalışan Mili Eğitim Bakanlığına bağlı İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi gelişim programlarıyla ilgili görüşlerini anlamak, bu öğretmenleri hizmet içi gelişim programları almaya zorlayan faktörleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya devlet okullarında çalışan 100 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verisi anket ile toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre devlet okullarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi gelişim aktivitelerinin kurumsal ve bireysel gelişimlerine önemli ölçüde katkıda bulunduğuna inanmaktadırlar. Ayrıca, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişimlerin İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi gelişim programlarına katılmalarını gerekli kılan temel faktörler olduğu görülmüştür.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

We are in a period in which education process is in various evolutions around the world. Recently, many countries are dealing with significant and worth having educational reforms, as in Turkey. As a result of globalization, the need of foreign language speaking emerged in most of the fields of the business world and in the daily lives of people, which caused Turkey to consider foreign language education more important. Regarding the education in Turkey, each government is within a persistent struggle for a more excellent education system starting from the early ages to the university. The Turkish Ministry of Education considers English more important and it carries out several reforms such as revising English curriculum, encouraging schools to carry out language projects with the schools in Europe and empowering teachers through various in-service development programs. The aims of this study are to figure out the EFL state school teachers’ perceptions on in-service teacher development programs, to determine the factors that force the EFL state school teachers to attend in-service development programs and to reveal the fields that need to be improved. The participants of the study were 100 EFL teachers working in state schools. The data was gathered through using a questionnaire. The gathered data was analyzed by using mean scores and standard deviation. The analysis of the obtained data has revealed that EFL state school teachers believe in-service development activities have beneficial contributions for their organizational and individual improvements. Furthermore, it has been seen that ?scientific, technological and social developments” is the primary grounded factor that causes EFL state school teachers to get in-service development programs.

Keywords