Türkçe’den İngilizce’ye Edat Çevirilerinde Karşılaşılan Çeviri Sorunları

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 90-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, cümle öğeleri ve kendi arasında soyut ve somut anlam ilişkileri kurmaya yarayan edatların sebep olduğu dilsel ve anlamsal aktarım sorunları ele alınmıştır. Çevirinin temel görevlerinden ve aynı zamanda zorluklarından biri, çevrilecek nesnelerdeki anlam belirsizliğini giderme işidir. Edat çevirilerinde karşılaşılabilecek anlam belirsizliği sorunu edatların çokanlamlı yapılarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda, birbirinden farklı iki dil olan Türkçe ve İngilizce dillerinde sıklıkla kullanılan edatların çevirisi söz konusu olduğunda, çevirmen nasıl bir yol izlemelidir? Hangi tür edatlar yetersiz çevrilmektedir? Edat çevirileri sırasında ne tür hatalar yapılmaktadır? Dilsel, kültürel ve bilişsel faktörlerden hangisi edat çevirisiyle ilgili kararları en çok etkilemektedir? Bu çalışmanın amacı, edat çevirileri yapılırken karşılaşılan bu tür sorunlara ışık tutmak olacaktır. Çalışma kapsamında ayrıca, edatların kullanım amacı ve işlevi doğrultusunda anlam aktarımına nasıl yön verdiği tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This paper is part of the research into the study of linguistic and semantic translation problems caused by prepositions, the function of which is known to establish a concrete and abstract relation of semantic compatibility with and between the other lexical items within and across the sentence. One of the primary duties and hurdles of translation is to remove the ambiguity in what is to be translated. The problem of ambiguity to be faced about translating prepositions stems from the polysemous structures of prepositions. In this case, where the translation of the often-used prepositions in two different languages, say, Turkish and English, is at stake, what strategy ought the translator to follow? What kinds of prepositions are rendered inadequately? What kinds of translational mistakes are expected in translating prepositions? Of the linguistic, cultural or personal competence factors, which one is expected to influence the most the translational decisions with regards to prepositions? The aim of this paper is to shed light on these kinds of problems likely to be encountered when translating prepositions. In this scope, besides, how prepositions might dominate the meaning transfer in line with the intended use and function of prepositions will be under discussion.

Keywords