Gürcü Seyyahın ve Diplomatın Gözüyle Türkiye ve Türk Dünyası

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-18 01:29:14.0
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 198-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı gruplar arasındaki ilişki, etkileşim anlamında kullanılan “kültürlerarası” kavramı, son dönemin popülerleşen kavramları arasında yer almaktadır. Kültürlerarası eğitim ve ilişkilerin gelişmesinde modern teknolojilerin yeri küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Günümüzde bu imkânlar sayesinde bilgi paylaşımı ve kültürel değerlerin öğrenilmesi oldukça kolay bir hal almıştır. Yüzyıllar öncesinde ise yakın ve uzak medeniyetler hakkındaki bilgilere, onların gelenek ve göreneklerine ait değerlere sadece seyyahlar bizzat görerek kaleme aldıkları ve birebir yaşadıkları olayları anlattıkları eserler sayesinde ulaşılmaktaydı. Seyahatnamelerin ortaya çıkmasının arkasında yatan sebep tam olarak budur. Gürcü edebiyatında seyahatnamelerin kaleme alınma süreci 16. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Birçok eserin ortaya çıktığı söz konusu seyahatnameler arasında Gürcü yazar Giorgi AVALİŞVİLİ’nin 1819-1820 yıllarında yazdığı “Tiflis’ten Kudüs’e” eseri bu bağlamda önemli bir konuma sahiptir. Kudüs’e uzanan seyahatinde Türkiye, Mısır, Filistin ve Yunanistan gibi birçok ülkeye giden AVALİŞVİLİ, çalışmasında sadece görmüş olduğu yerler ve yerlere ait eserlerle ilgili bilgiler vermekle kalmayıp aynı zamanda ülkelerin gelenek göreneklerine, dinler arası ilişkilere, şehirler hakkındaki duygu-düşünce ve izlenimlerine oldukça geniş yer vermektedir. Yaklaşık olarak 200 yıl önce, 6 Temmuz 1819 yılında başlayan ve 16 Temmuz 1820 yılında sona eren bu seyahat toplamda 1 yıl sürmüş ve eserin baskısı 1967 yılında gerçekleşebilmiştir. Seyyahın Osmanlı topraklarında bulunduğu süre içerisinde şehirler ve insanları hakkında edinmiş olduğu önemli izlenimlerin ele alınacağı bu çalışmada aşağıda verilen maddelerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine sağlanacaktır: • Gürcü seyahat edebiyatında 19. yüzyıl İstanbul’u; • Gürcü Diplomat Giorgi Avalişvili’nin gözünden Türkiye ve Türk dünyası. Bildiride ayrıca Kudüs’te yer alan kutsal mekânlara giderken uzun bir süre İstanbul’da kalmış ve dönüş yolculuğunda ise Tarsus, Kayseri, Sivas, Erzurum ve Kars gibi Anadolu’nun önemli şehirlerini görerek bu şehirler hakkındaki duygu-düşünce ve izlenimlerine verilmesine çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In today’s world multiculturalism, which embraces cultural relationships on local, regional and international levels, is one of the hottest issues. Modern technologies actively promote intercultural dialogue and intercultural education. A variety of communication means make cultural exchange and learning - simple. Back in history, it was only through eyes of a traveler, who would give account of personal cultural experiences that people would learn about distant or neighboring cultures through the traveler’s oral or written narratives. Thus, the eyes of a traveler were the only source for informational exchange. It was these very travelers who lay the ground for the development of travel literature and later a literary-publicist genre thus took shape. Travel genre dates back to the 16th century in the Georgian literature. There are many examples of important works in this genre one of those being “Travelling from Tbilisi to Jerusalem” by Giorgi Avalishvili. These are his travel memoirs which tell us about his voyages through Turkey, Egypt, Palestine and Greece. The author not only describes ancient landmarks in these countries but also presents his observations about local peoples’ morals, customs, religious relationships and gives us important notes about the range of inhabited areas. Giorgi Avalishvili’s journey started exactly 200 years ago and lasted for a year, from July 6, 1819 to July 16, 1820. It was only in 1967 that a publication was made possible about this expedition. Our story presents only a small part of the travel. This is the part which informs the reader about the political processes in the Ottoman Empire and gives interesting accounts about the local people. There are two main highlights in this publication: •Istanbul in the 19th century Georgian travel literature; and •Turkey and the Turkish world through the eyes of a Georgian diplomat, Giorgi Avalishvili. As noted above, our present world and this journey stand two centuries apart. However, we believe that it will be exciting, as well as noteworthy, for Turkish readers to take a look at life in Turkey as seen through the eyes of a Georgian writer, who enthusiastically describes Turkish people’s customs and traditions at that period in history.

Keywords