Makale Özetlerinde “Ben” ve “Biz”: Bir Üstsöylem Çözümlemesi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-06 22:30:38.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilim
Number of pages: 62-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilimsel metinlerin yansız ve kişi bildirmeyen yapılarla oluşturulduğu görüşü özellikle Hyland (2005)’in kişilerarası üstsöylem modeli ile eleştirilmiştir. Yazarlar önerme içeriğine ve okura bakış açılarını yansıtarak, kendilerini metin içinde açıkça kodlayarak ve okuru söylem katılımcısı olarak metne dahil ederek öznelliklerini göstermek amacıyla sıklıkla bir takım stratejiler kullanırlar. Bu stratejiler alıcı odaklı etkileşimli üstsöylem olarak adlandırılır. Birinci tekil ve çoğul kişi bu üstsöylemsel işlevleri yansıtmak için kullanılabilen dilsel birimlerdir. Bu çalışmanın amacı biyoloji ve dilbilim makale özetlerindeki birinci tekil ve çoğul kişi kullanımlarını ve bu dilsel birimlerin üstsöylemsel işlevlerini belirlemektir. Çalışmada 150 makaleden oluşan bir veritabanı (75 biyoloji özeti ve 75 dilbilim özeti) oluşturulmuş, birinci tekil ve çoğul kişi kullanımları belirlenmiş ve bu kullanımlar üstsöylem çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Yapılan incelemeye göre biyoloji ve dilbilim makale özetlerindeki bu dilsel birimlerin sıklıkları ve üstsöylemsel işlevleri arasında farklılıklar olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The view that scientific texts are formed with neutral and impersonal structures has been criticized especially by Hyland (2005) with the interpersonal model of metadiscourse. The writers use frequently some strategies to express their subjectivity through reflecting of their perspective towards propositional content and readers, encoding themselves explicitly in the text and including the reader as a discourse participant. These strategies are called interactional metadiscourse markers. The first person singular and plural are linguistic units that can be used to reflect these metadiscursive features. The aim of this study is to determine the first person singular and plural uses in the research article abstracts of biology and linguistics, and the metadiscursive functions of these linguistic units. In this study, a database of 150 articles, (75 abstracts from biology and 75 abstracts from linguistics) was built, the first person single and plural uses in this database were determined and the functions of these uses in the text were classified within the framework of the metadiscourse. According to the data obtained in the study, it was found that there are differences between the frequency and metadiscursive functions of these linguistic units in biology and linguistics article abstracts.

Keywords