E-ISSN:2342-0251

Çeviri Stratejileri ve İşlemleri Açısından Emile Zola’nın ‘’Thérèse Raquin’’ Adlı Romanının İncelenmesi


Ünlü Fransız yazarı Emile Zola, hayatı boyunca gerçeği bulmayı kendine ideal edinmiştir. Bu idealin ışığında, edebiyat dünyasının en ölümsüz yapıtlarını vermiştir. 1867’de yayınlanan “Thérèse Raquin” yazarın ilk romanıdır. Roman, değişik dönemlerde farklı çevrimenler tarafından Fransızca aslından dilimize çevrilmiştir. Romanın birden fazla çevirilerinin olması çok yönlü ve çok amaçlı bir araştırma düzlemine imkân sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmamız Toury’nin Erek Odaklı Çeviri Yaklaşımı ışığında farklı yıllarda ve farklı çevirmenler tarafından yapılmış olan eserlerin kuram ve strateji bakımından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, çalışmamızda Emile Zola’nın ‘’Thérèse Raquin’’ adlı romanı ‘’kabul edilebilirlik’’ ve ‘’yeterlilik’’ normları açısından incelenmiş, ayrıca kullanılan stratejiler ve çeviri işlemleri üzerinde durulmuştur. Toury, iki yeni kavramdan söz etmektedir. Bunlar “yeterlilik” ve “kabul edilebilirlik”tir. “Yeterlilik” kavramından kastettiği kaynak metne sadık kalınması, “kabul edilebilirlik” kavramından kastettiği ise hedef yani erek dilin ilke ve kurallarına uygunluğudur. Asıl amaç, her durumda bir “eşdeğerlik” sağlamaktır. Araştırmanın bulgular kısmında, “Thérèse Raquin” adlı eserin çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, üç farklı çevirmenin, çeviri metinlerinde ödünç alma, çıkarma, değiştirme yerlileştirme ve ekleme stratejilerinden yararlandıkları ortaya konulmuştur. Çeviriler arasında doğal olarak farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.


Keywords


Çeviri, Çevirmen, Çeviri Çalışmaları, Çeviri Stratejileri.

Author: Perihan YALÇIN
Number of pages: 55-62
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39806
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.