6. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: 2020-01-30 23:50:39.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 118-130  
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumun her alanda kendini geliştirmesi bireyler arasındaki sağlıklı ve doğru iletişimle gerçekleşir. Aynı dili konuşan bireyler işbirliği ile hedeflerine daha kolay ulaşır. İletişim dili doğru kullanmakla değer kazanır. Dilin en önemli unsuru söz varlığıdır. İnsanlar arasında iletişim dil ile sağlanmakla birlikte kullanılan söz varlığı ile işlevini tamamlar. Bireyin sahip olduğu söz varlığı, içinde yaşadığı çevresi, ailesi ve okulda aldığı eğitim ile oluşur. Bir dilin en doğru kullanımı zengin söz varlığı ile mümkündür. Söz varlığının zenginliği, geçerliliği bireylerin birbirleriyle iletişiminde en büyük etkendir. Söz varlığının geliştiği ve zenginleştiği eğitim ortamı okuldur. Okul, dilimizin etkili ve doğru kullanımı için öğrenciye yol gösterir. Öğrenciye bilgi alım ve aktarım için gereken söz varlığı öğretmenlerin öncülüğünde ders kitapları aracılığı ile verilir. Okul döneminde söz varlığını zenginleştiren, doğru kullanımına kılavuzluk eden en önemli materyal ders kitaplarıdır. Okulda özellikle Türkçe ders kitapları bu konuda büyük rol üstlenir. Türkçe ders kitapları içerisinde öğrencinin söz varlığının gelişmesine yönelik kazanımlar bulunur. Ders kitapları içerisinde tema metinleri ve etkinlikler aracılığıyla söz varlığı zenginleşir ve öğrenciye geniş bir düşünce ufku açılır. Söz varlığı hazinesinin tespiti, öğrencinin eğitim seviyesi ve yaşı ile doğru orantılı olmalıdır. Öğrencinin ders kitapları ile kazandığı ve zenginleştirdiği söz varlığı; dış dünyaya kendini ifade etmesi ile birlikte dil zevki ve bilincine ulaşmasını sağlar. Söz varlığının önemi göz önünde bulundurularak, bu araştırmayla 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın söz varlığı ve sözcük sıklığı incelenerek, söz varlığının zenginleştirilmesi için bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The development of a society in every field is achieved through healthy and correct communication between individuals. Individuals who speak the same language can achieve their goals more easily through collaboration. Communication language gains value by using it correctly. The most important element of language is vocabulary. Communication between people is provided by language but it completes its function with vocabulary used. The vocabulary of an individual is formed by the environment in which he lives, his family and the education he receives at school. The most accurate use of a language is possible with rich vocabulary. The richness and validity of vocabulary is the most important factor in the communication of individuals with each other. The educational environment in which vocabulary develops and enriches is the school. The school guides the student to the effective and correct use of our language. The vocabulary required for the acquisition and transfer of information is given to the student through the textbooks under the leadership of teachers. Textbooks are the most important material that enriches vocabulary during the school period and guides its proper use. Especially Turkish textbooks play a major role in this subject. There are gains in the development of vocabulary of students in Turkish textbooks. Vocabulary is enriched through theme texts and activities in textbooks and a broad horizon of thought is opened to the student. The determination of vocabulary should be directly proportional to the education level and age of the student. The vocabulary gained and enriched by the textbooks; expresses himself to the outside world and provides language pleasure and awareness. Considering the importance of vocabulary, this study examines the vocabulary and frequency of the 6th Grade Turkish Textbook and makes some suggestions for enriching vocabulary.

Keywords