Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinde Üretici Dil Becerilerinin Yerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 232-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretimi alanında dinleme anlama, okuma anlama, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel beceri tanımlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle temel dil becerilerinden üretici beceriler Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni esas alınarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonrasında ise yabancı dil öğretim yöntemleri arasından dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemler belirtilmiştir. Bu yaygın yöntemler öncelikle genel özelliklerine ve dil öğretimindeki amaçlarına değinilerek tanıtılmıştır. Daha sonra, dil becerilerinin nasıl bir öncelik sıralaması içinde verildiği, yazma ve konuşma gibi üretici becerilerin dil öğretimine nasıl dahil edildiği ve bu becerilere ne ölçüde yer verildiği gibi konular açıklanmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, yabancı dil öğretim yöntemleri ile üretici dil becerileri arasındaki ilişki genel hatlarıyla tespit edilmiştir. Yaygın olarak kullanılan dil öğretim yöntemlerinde, yöntemin öncelikli hedeflerine uygun olarak becerilerin önem sırasına koyulduğu görülmüştür. Yöntemlerden bazılarında dört dil becerisine eşit olarak önem verilirken bazılarında belirli beceri ya da beceriler ön plana çıkarılmaktadır. Genel anlamda, üretici dil becerilerinin bir bütün olarak ön plana alındığı, dil öğrenicisinin dili sözlü ve yazılı alanda etkili olarak kullanabilmesinin hedeflendiği yöntemler oldukça sınırlı kalmıştır. Bu da dil öğretim programlarında dilin üretici boyutunun sıklıkla göz ardı edilmesine, yaratıcı bir üretimin arka planda kalmasına ve öğrencilerin dilde yazılı veya sözlü olarak etkinleşmelerinin uzun zaman gerektirmesine yol açmaktadır.

Keywords

Abstract

There has been defined four basic skills in foreign language education: listening comprehension, reading comprehension, speaking and writing. This study firstly explains the productive skills from basic language skills in detail based on the Common European Framework of Reference for Languages. Then, the methods commonly used in foreign language education are indicated. These commonly used methods are introduced by specifically pointing out their general characteristics and their aims in language learning. Thereafter, it has been explained that how these skills are sorted; how and how much literary skills are involved in language teaching process. Applying document analysis method, the relation between foreign language education methods and productive language skills has been stated in general. In this paper, the relationship between foreign language teaching methods and productive language skills has been determined in general terms. In the commonly used language teaching methods, it is seen that skills are put in order of importance in accordance with the primary aims of the method. In some of the methods, four language skills are given the equal importance while certain skills are emphasized in others. Generally, the methods that prioritize productive language skills and enable language learner to use the language effectively in written and oral fields are quite limited, which causes oftenly overlooking the productivity in language, creative production remains in the background and it takes a long time for students to become effective in written or verbal language.

Keywords