E-ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinde Üretici Dil Becerilerinin Yerinin İncelenmesi


Yabancı dil öğretimi alanında dinleme anlama, okuma anlama, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel beceri tanımlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle temel dil becerilerinden üretici beceriler Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni esas alınarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonrasında ise yabancı dil öğretim yöntemleri arasından dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemler belirtilmiştir. Bu yaygın yöntemler öncelikle genel özelliklerine ve dil öğretimindeki amaçlarına değinilerek tanıtılmıştır. Daha sonra, dil becerilerinin nasıl bir öncelik sıralaması içinde verildiği, yazma ve konuşma gibi üretici becerilerin dil öğretimine nasıl dahil edildiği ve bu becerilere ne ölçüde yer verildiği gibi konular açıklanmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, yabancı dil öğretim yöntemleri ile üretici dil becerileri arasındaki ilişki genel hatlarıyla tespit edilmiştir. Yaygın olarak kullanılan dil öğretim yöntemlerinde, yöntemin öncelikli hedeflerine uygun olarak becerilerin önem sırasına koyulduğu görülmüştür. Yöntemlerden bazılarında dört dil becerisine eşit olarak önem verilirken bazılarında belirli beceri ya da beceriler ön plana çıkarılmaktadır. Genel anlamda, üretici dil becerilerinin bir bütün olarak ön plana alındığı, dil öğrenicisinin dili sözlü ve yazılı alanda etkili olarak kullanabilmesinin hedeflendiği yöntemler oldukça sınırlı kalmıştır. Bu da dil öğretim programlarında dilin üretici boyutunun sıklıkla göz ardı edilmesine, yaratıcı bir üretimin arka planda kalmasına ve öğrencilerin dilde yazılı veya sözlü olarak etkinleşmelerinin uzun zaman gerektirmesine yol açmaktadır.


Keywords


Yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretiminde yöntemler, Avrupa Ortak Başvuru Metni, temel dil becerileri, üretici beceriler.

Author: Lokman TANRIKULU -Hilal Çifçi
Number of pages: 232-245
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39870
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.