KONUŞMA EĞİTİMİ VE RETORİK SANATININ İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türkçe Eğitimi
Number of pages: 28-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz İnsan, dünyaya geldiği ilk andan itibaren sözlü iletişim yoluyla diğer insanlara isteklerini, acılarını, arzularını, emirlerini ve rahatsızlıklarını iletmiştir. Değişik iletişim yolları olmasına rağmen insanın en yoğun olarak başvurduğu iletişim yolu hiç şüphesiz konuşmadır. Sosyal yaşamın hemen her kademesinde konuşmaya başvurulur. Alış verişte, eğitimde, eğlence sektöründe, günlük hayatta, konferans ve sempozyumlarda, politik arenada, mecliste, mahkemelerde... Bu sebeple toplumda başarılı olmanın yolu, iyi bir konuşmacı olmaktan geçer. Özellikle öğretmen adaylarının bu konudaki eksikliklerini alacakları eğitimlerle, okuyacakları kitaplar ve uygulayacakları alıştırmalarla gidermeleri gerekmektedir. Konuşma eylemi en fazla başvurulan iletişim çeşitlerinden biridir. Konuşma yetisi insanoğlunu hayvandan ayıran ve ona kişilik kazandıran çok önemli bir farklılıktır. İnsan, ancak bu yetiyle duygularını, düşüncelerini, hayallerini, isteklerini ve rahatsızlıklarını dile getirir. Sosyal bir varlık olan insanoğlunun toplumda sosyalleşmesinde de konuşmanın önemi büyüktür. Konuşmayı güçlü ve etkili kılan unsurlardan biri de diksiyondur. İletişim çağı diyebileceğimiz ve kapitalizmin hemen her alanda kendini hissettirdiği bu çağda diksiyonun önemi her geçen gün artmaktadır. Eğitim, sanat, siyaset, satış - pazarlama, reklam, sinema ve tiyatro endüstrisi, günlük ilişkilerde diksiyona dikkat etmek gerekmektedir. Bir sözü söylemekten ziyade onu nasıl söylediğiniz bazen çok daha önemlidir. Bu sebepledir ki büyük kentlerde diksiyon kurslarına yoğun bir ilgi vardır. Retorik, konuşma sanatının zirvesidir. Kişinin, konuşmayla ilgili tüm hünerlerini sergilediği aşamadır. Retorikte konuşan kişi, bir duygu, düşünce ve isteği bildirmekten ziyade bu sanatı bilinçli kullanarak karşısındaki insanı ikna etmeyi amaçlar. Bu nedenledir ki, konuşma retorikte bir ihtiyacı dile getirmekten ayrı olarak bir sanata dönüşür. Bu çalışmada konuşma eğitimi, diksiyon ve retoriğin iletişimdeki önemi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The human being has conveyed his wishes, pain, desires, orders, and disturbances to other people through verbal communication as of the beginning of life. Despite various ways of communication, the most intensely preferred way of communication is undoubtedly speaking which is preferred in almost all levels of social life. In shopping, education, entertainment, daily life, conferences and symposiums, political arena, parliament, courts ... For this reason, to succeed in society depends on being a good speaker. In particular, pre-service teachers need to overcome their shortcomings with training, books, and exercises. The act of speaking is one of the most commonly used forms of communication. We believe that it is necessary to provide brief information about communication before going any further with speaking. The ability to speak is a very important difference that distinguishes human beings from animals and gives them personality. It is only with this ability that man expresses his feelings, thoughts, dreams, desires, and disturbances. The importance of speaking is also important in the socialization of human beings, which is a social entity, in society. One of the elements that make speech powerful and effective is diction. In this age, the age of communication when capitalism manifests itself in almost every field, the importance of diction is increasing day by day. In the fields of education, art, politics, sales - marketing, advertising, cinema and theatre industry as well as in daily life, particular attention should be paid to diction. How you say is sometimes more important than what we say. That is why there is a great interest in diction courses in big cities. Rhetoric is the pinnacle of the art of speaking. It is the stage in which a person exhibits all his speaking-related skills. The person who speaks in rhetoric aims to convince the other person by using this art consciously rather than merely declaring a feeling, thought and desire. Therefore, speaking becomes an art, apart from expressing a need in rhetoric. This study aims to touch upon the importance of speaking training, diction and rhetoric in communication.

Keywords