E-ISSN:2342-0251

KONUŞMA EĞİTİMİ VE RETORİK SANATININ İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE


Öz İnsan, dünyaya geldiği ilk andan itibaren sözlü iletişim yoluyla diğer insanlara isteklerini, acılarını, arzularını, emirlerini ve rahatsızlıklarını iletmiştir. Değişik iletişim yolları olmasına rağmen insanın en yoğun olarak başvurduğu iletişim yolu hiç şüphesiz konuşmadır. Sosyal yaşamın hemen her kademesinde konuşmaya başvurulur. Alış verişte, eğitimde, eğlence sektöründe, günlük hayatta, konferans ve sempozyumlarda, politik arenada, mecliste, mahkemelerde... Bu sebeple toplumda başarılı olmanın yolu, iyi bir konuşmacı olmaktan geçer. Özellikle öğretmen adaylarının bu konudaki eksikliklerini alacakları eğitimlerle, okuyacakları kitaplar ve uygulayacakları alıştırmalarla gidermeleri gerekmektedir. Konuşma eylemi en fazla başvurulan iletişim çeşitlerinden biridir. Konuşma yetisi insanoğlunu hayvandan ayıran ve ona kişilik kazandıran çok önemli bir farklılıktır. İnsan, ancak bu yetiyle duygularını, düşüncelerini, hayallerini, isteklerini ve rahatsızlıklarını dile getirir. Sosyal bir varlık olan insanoğlunun toplumda sosyalleşmesinde de konuşmanın önemi büyüktür. Konuşmayı güçlü ve etkili kılan unsurlardan biri de diksiyondur. İletişim çağı diyebileceğimiz ve kapitalizmin hemen her alanda kendini hissettirdiği bu çağda diksiyonun önemi her geçen gün artmaktadır. Eğitim, sanat, siyaset, satış - pazarlama, reklam, sinema ve tiyatro endüstrisi, günlük ilişkilerde diksiyona dikkat etmek gerekmektedir. Bir sözü söylemekten ziyade onu nasıl söylediğiniz bazen çok daha önemlidir. Bu sebepledir ki büyük kentlerde diksiyon kurslarına yoğun bir ilgi vardır. Retorik, konuşma sanatının zirvesidir. Kişinin, konuşmayla ilgili tüm hünerlerini sergilediği aşamadır. Retorikte konuşan kişi, bir duygu, düşünce ve isteği bildirmekten ziyade bu sanatı bilinçli kullanarak karşısındaki insanı ikna etmeyi amaçlar. Bu nedenledir ki, konuşma retorikte bir ihtiyacı dile getirmekten ayrı olarak bir sanata dönüşür. Bu çalışmada konuşma eğitimi, diksiyon ve retoriğin iletişimdeki önemi üzerinde durulacaktır.


Keywords


İletişim, Retorik, Konuşma Eğitimi, Diksiyon, Medya.

Author: Nurullah ULUTAŞ
Number of pages: 28-54
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39932
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.