Medya Okuryazarlığı Kuruluşlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma (RTÜK Medya Okuryazarlığı Web Sayfası ve Medya Okuryazarlığı Merkezi (CML) Örneği)

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: 2020-01-13 01:28:08.0
Language : İngilizce
Konu : MEDIA LITERACY
Number of pages: 32-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

yılından ABD’de kurulan Medya Okuryazarlığı Merkezi (CML) web sayfalarını içerik yönünden karşılaştırılmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucu genel olarak değerlendirildiğinde, CML web sayfasında öğretmen, öğrenci, aile ve çocuk bakıcısı gibi toplumun farklı kesimlerine, medyanın beş temel ilkesini temel alan, toplam 25 ana ve 28 alt uygulamaya; diğer taraftan, RTÜK Medya Okuryazarlığı web sayfasında ise yetişkinler, öğretmen, öğrenci ve medya çalışanlarını hedef alan 9 ana ve 18 alt uygulamaya yer verildiği görülmektedir. CML web sayfası etkili bir medya eğitimi için basılı, görsel, görsel-işitsel birçok kaynağa, e-hizmet uygulamalarına, CML özel müfredatı ile her türlü düzeye uygun etkinliklere, önerilen yaklaşım ve müfredatla ilgili danışmalık hizmeti veren linklere yer vermiştir. RTÜK Medya Okuryazarlığı web sayfasında ise velilere yönelik bilinçlendirme amaçlı sınırlı sayıda kaynağa, e-okul sistemine, öğretmenler için ders kitaplarına, medyayı etkili kullanım el kitapçığına, proje gönderme seçeneğine, öğrenciler için ders kitaplarına, el kitabı ve oyunların bulunduğu bir linke; medya çalışanları için çalıştay, sempozyum, kongre, toplantı bilgileri ile ilgili linklere yer verilmiştir. Bu sonuçlar CML web sayfasının, RTÜK Medya Okuryazarlığı web sayfasına kıyasla medya eğitimine yönelik daha kapsamlı, içerik açısından oldukça zengin, uygulamaya dönük etkinliklere yer veren daha profesyonel bir site olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

RTÜK and Centre of Media Literacy (CML) which is founded in 1989 in the USA in terms of the content. In the study which is done by adapting qualitative research, data of the research was obtained through document review. The result of the research evaluated generally, It seen that on the CML website there are 25 main and 28 sub-applications based on the five basic principles of the media in different segments of the society such as teachers, students, family and baby-sitters, on the other side; there are 9 main and 18 sub titles for adults, teachers, students and media personnel on RTÜK Website. For effective media education, the CML web page are included many printed, visual, audiovisual resources, e-service applications, CML special curriculum and activities suitable for all levels, recommended approach and curriculum consultancy services; the RTÜK Media Literacy website are included a limited number of resources for raising awareness for parents, e-school system, textbooks for teachers, handbook for effective use of the media, a project submission option, textbooks for students, a link with handbooks and games; links for workshops, symposiums, congresses, meeting information for media professionals. These results reveal that the CML web page is a more professional site with more comprehensive, content-rich, application-oriented activities for media education compared to the RTÜK Media Literacy web page.

Keywords