Bir Feminist Eleştirisi: “Angela Carter'ın Mitlerin Feminist Eleştirisi Üzerine Görüşleri”

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu : Batı Dilleri ve Edebiyatları, Filoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 281-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mitlerin Feminist Eleştirisi ve başlangıç noktası, kadın-güçlenmesi tasvirlerinin geliştirilmesi üzerine önemli bir noktaya sahiptir. Kadınlar, daha önce yazılan mitlerin erkek ürünü olduğunu bildiklerinden dolayı, kendilerine ait mitler yaratmanın gerekli olduğunu göstermişlerdir. Bu bağlamda Angela Carter, Fransız Feministlerin ve eleştirmenlerin izlerini takip eder, çünkü Fransız Feministler bilmektedirler ki, ataerkil görüş mitolojilere etki etmektedir ve bu Feministler erkek egemen mitlerini reddederler. Ayrıca Fransız Feministler, kadınlara, erkek-egemen mitlerini yeniden yazmalarını şiddetle tavsiye eder çünkü eril görüşün egemen olduğu bu mitlerde kadın, canavar ve şer olarak ya da aşağı görülen bir varlık olarak tasvir edilmektedir. Bunlara dayanarak, bu çalışma, Mitlerin Feminist Eleştirisini ideolojik ve teorik bağlamlarda incelemeyi hedefleyip Carter'ın, Mitlerin Feminist Eleştirisi hakkındaki görüşlerine yakından bir bakış getirecektir.

Keywords

Abstract

Feminist criticism of myths and its starting point is crucial for the development of the depiction of female empowerment. Women show the necessity of creating myths because they are aware of the fact that those myths are the products of men. In this respect, Angela Carter follows the traces of French feminists and critics for they know that patriarchy impacts myths, and they strongly reject androcentric myths. Also, these feminists strongly advise women to re-write male-dominated myths in which women are shown inferior or depicted as monstrous and evil by men. On this regard, this study aims to overview Feminist Criticism of Myths in terms of ideological and theoretical bases and bring a close look to the Carterian views of Feminist Criticism of Myths.

Keywords