Yabancı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 413-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi konuşmasıdır. Allah’ın bir şeyi yaratmak istediğinde ona “ol” demesinin yeterli olması, adeta bütün var oluşun temelini kelȃm’a dayandırmaktadır. Günümüzde milletler arası kültürel, turistik, siyasî ve ticarî münasebetlerin artması ve Türkiye’nin geleceğin dünyasının şekillenmesinde belli bir role sahip olmasının beklenmesi sebebiyle, Türkçe’nin önemi giderek artmaktadır. Ana dilleri dışında yeni dil öğrenenlerin yaşadıkları zorluklar dilin doğasındaki ses ve sözlü belirleyicilerine bağlıdır. Bir dilin doğasındaki önemli bazı belirleyici noktaları şöyle sıralanabilir; okuma, yazma, dinleme ve konuşmada ki zorluklar olarak sınıflandırılır. Her birinin Türkçe öğrenen Arap kökenli öğrenciler için ayrı bir zorluğu olduğunu bilmeliyiz. Herhangi yeni bir dili öğrenmek, yeni bir dünyaya girmek demektir. Bu giriş, bir hazırlık aşamasını gerekli kılar. Sonuçta bazı zorluklarla karşı karşıya kalınacak olsa da herhangi bir şahsın herhangi bir dili öğrenmesinin imkânsızlığından söz edilemez. Türk dilini öğrenen Arap kökenli öğrenci, bu dili; okumada, konuşmada, telaffuzda ve hatta bazen yazmada dahi, daha yetkin hale getirmek için muazzam bir çaba sarf etmektedir.

Keywords

Abstract

One of The most important distinctive feature of humankind is the talking skill. Especially considering the fact that it was enough for God to say "Be" when wanted to create the universe, it is most likely to deduct that the whole process of creation is originating from the Logos. Current increase in international tourism, trade and cultural engagement and Turkey's current position suggests that Turkish will be a very important language. The main obstacles in learning another language are due to vocal and oral factors. These are mainly: reading, writing, listening and speaking. It is obvious that all of those are obstacles for beginners in learning Turkish. Learning any language is like encounter with another world. This meeting requires a preparation process. Although there will be some complication, it can not be impossible for some body to learn another language. Arab students who learn Turkish language always face some difficulties and spend enormous amount of effort to overcome these difficulties.

Keywords