Çocuk Konuşmasında Tümce Sözcüklerin Kullanımı ve Sınıflandırılması: Türkiye'de Bir Vaka Çalışması

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: 2020-01-09 15:53:26.0
Language : English
Konu : Linguistics
Number of pages: 166-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tümce sözcük, bir bütün olan anlamlı bir düşünceyi ifade etmek için küçük çocuklar tarafından kullanılan tek bir kelimedir. Rowe ve Levine (2015) tarafından tanımlandığı gibi, tümce sözcükler aslında birden fazla kelime ile ifade edilebilen ancak çocuklar tarafından tek kelime olarak algılanan ifadelerdir. Tümce sözcüklerin çocuk dilinde yaygın olarak kullanılmasını göz önünde bulundurarak, bu vaka çalışması, 16 ila 19 ay yaş aralığındaki anadili Türkçe olan ve sadece bu dili konuşabilen çocukların kullandığı tümce sözcük miktarları arasındaki farkları bulmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada ayrıca anadil edinimi sırasında anadili Türkçe olan ve yine sadece bu dili konuşabilen çocuklar tarafından kullanılan tümce sözcüklerin işlevlerini tanımlamak amaçlanmıştır. Araştırmanın başka bir amaçı ise çocuk dilindeki tümce sözcüklerin farklı kategori ve işlevlerini göz önünde bulundurarak en sık kullanılanlarını ortaya koymaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, araştırma sorularına cevap bulmak için bir örnek olay çalışması ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya 1;4 ve 1;7 yaşları arasındaki beş çocuk katılmış, bu çocukların verileri çocuğa yönelik kolaylaştırılmış bir görüşme yoluyla elde edilmiş ve belirli bir zaman aralığında çocuklar tarafından kullanılan tümce sözcüklerin sayıları ve frekansları kaydedilerek ve sunulmuştur. Çalışmanın sonuçları, yaşça daha büyük çocukların sözcük dağarcıklarında daha fazla tümce sözcüklere sahip olduklarını ve sayı olarak daha fazla tümce sözcük kullandıklarını göstermiştir. Ayrıca, çocukların çoğunlukla bir nesneyi veya insanların eylemlerini tanımlamak için tümce sözcükleri kullandıkları ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

A holophrase is a single word that is used by young children to express a whole, meaningful thought. As it is defined by Rowe and Levine (2015), holophrases are utterances that are more than one word but are perceived by children as one word. Taking the widespread use of holophrases in child language into account, this case study aimed at finding out the differences between the quantities of holophrases used by Turkish monolingual children who are between the ages of 16 and 19 months. Also, it is aimed to identify the functions of holophrases used by Turkish monolingual children during the first language acquisition phrase. Another objective was to investigate the most frequently used holophrases considering the different categories and functions in child language. In line with these purposes, the researchers employed a case study and a descriptive analysis technique was used in order to find answers to the research questions. Five children between the ages of 1;4 and 1;7 participated in the study. The data of these children were obtained through a child-directed interview, and numbers and frequencies of holophrases used by children at a specific time period were recorded and presented. The results of the study demonstrated that older children have more words in their lexicon and use more holophrases in quantity. It is also revealed that the children mostly use holophrases to define an object or the actions of the people.

Keywords