Modern Kafe İşletmeciliğine Nostaljik Bir Yaklaşım: Ankara Hamamönü Örneği

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türk Halkbilimi
Number of pages: 288-294
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kent kimliğinin oluşumunda tarihî yapıların varlığı önemlidir. Bu yapıların günümüze kadar varlıklarını sağlamaları onları koruma ile ilgilidir. Bugün tarihî Ankara evlerinin bulunduğu Hamamönü, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile korunmaya alınmıştır. Bu makalede Hamamönü’nün genel yapısı ve nostalji kavramı üzerinde durularak kafeler incelenmiş kafelerde bulunan eski eşyalar tespit edilmiştir. Bu kafelerde tespit edilen nostalji unsurları hem işlev hem de estetik değer açısından değerlendirildiğinde “insan-nesne” arasındaki bağlantıyı bize göstermektedir. Tarihî Ankara evleri ve bu eski eşyalar geçmişi bugüne taşıyan birer kültür taşıtıdır. Çalışmanın amacı; tarihî ve kültürel miras olarak kabul ettiğimiz varlıklarımızı korumanın önemini vurgulamak ve kültürel simgelerin varlığını sağlamaktır. Bu kapsamda Hamamönü’nde bulunan Tahtakale Kahvecisi ve Yeşilçam Turkuaz Bahçe kafe örnek alınmış burada sergilenen eski eşyalar nostaljik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The existence of historical structures is important in the formation of urban identity. The existence of these structures until today is about protecting them. Today, Hamamönü, where historical Ankara houses are located, has been protected by restoration and reconstruction works. In this article, the general structure of Hamamönü and the concept of nostalgia were emphasized and the cafes were examined and the old objects found in the cafes were identified. The elements of nostalgia found in these cafes show us the connection between human and object when evaluated in terms of both function and aesthetic value. Historical Ankara houses and these old objects are cultural vehicles that carry the past to the present day. The aim of the study is to emphasize the importance of protecting our assets, which we accept as historical and cultural heritage, and to ensure the existence of cultural symbols. In this context, Tahtakale Kahvecisi and Yeşilçam Turquoise Garden cafes in Hamamönü were taken as a sample and the old items exhibited here were evaluated from a nostalgic point of view.

Keywords