E-ISSN:2342-0251

İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Derse Katılım Düzeyini İletişime Yönelik Aktiviteler Kullanarak Artırma


İletişimsel Dil Öğretimi, yapıya ve doğruluğa dayalı geleneksel yöntemlere bir tepki olarak ortaya çıkınca, sınıflarda kullanılan aktiviteler de değişmiş ve rol yapma, grup çalışması ve proje çalışması gibi etkinliklerin kullanımı üzerinde durulmuştur. Geçmişte tercih edilen mekanik egzersizlerin yerini alan bu tür etkinliklerin kullanılmasının, derslerin öğrencileri motive etmede ve onları iletişim kurmaya cesaretlendirmedeki etkililiğine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu nedenle mevcut çalışma, iletişime yönelik aktiviteler kullanarak İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin katılım düzeyini artırmayı amaçlamıştır. Bu çalışma tanımlayıcı bir vaka çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma 5 haftalık bir süreçte uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’de bir özel üniversitede öğrenim gören 12 alt orta düzey hazırlık sınıfı öğrencisidir. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme metodu tercih edilmiştir. Veri toplamak için iletişime yönelik aktivitelerin tamamından önce ve sonra yapılan öğrenci görüşmeleri, her hafta iletişime yönelik aktivitelerden hemen sonra öğrenciler tarafından doldurulan öğrenci öz değerlendirme formları ve her dersin sonunda araştırmacı tarafından tutulan ders raporları kullanılmıştır. Ders raporları, öğrenci öz değerlendirme formları ve öğrenci görüşmelerden elde edilen veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları iletişime yönelik aktivitelerin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin İngilizce derslerine katılım düzeyini artırmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, öğrencilerin etkileşim sürecinin başlangıcında endişeli ve gergin hissetmelerine rağmen, İngilizce iletişim kurabildiklerini fark ettiklerinde özgür ve daha rahat hissettikleri sonucuna varılmıştır.


Keywords


İletişimsel dil öğretimi, iletişime yönelik aktiviteler, öğrenci katılımı

Author: Şeyma YILDIRIM
Number of pages: 30-48
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.41507
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.