Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde TV Dizisi Kullanmanın Atasözü Ve Deyim Öğretmedeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Yabancılara Türkçe Öğretimi/Türkçe Eğitimi
Number of pages: 380-393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin stratejik önemi ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenme isteği ve ihtiyacı özellikle son zamanlarda artmıştır. Üniversitelerimize ve ülkemize gelen kişilerin ve öğrencilerin artan bu Türkçe öğrenme talebine kısa sürede karşılık vermek elzemdir. Türkçede atasözü ve deyimler günlük kullanımda önemli bir yere sahiptir. Yabancılara Türk dilini ve Türk kültürünü aktarmada dört becerinin de kazandırılmasını göz önüne aldığımızda dünyanın her yerinde olduğu gibi görsel ve işitsel materyallerin yeri yadsınamaz. Dizi filmlerin kullanılması da bunlardan biridir. Bu açıdan, bu çalışma ülkemizin sevilen aile dizilerinden olan ve Türk kültür ve geleneklerini iyi yansıttığı düşünülen Aslan Ailem adlı tv dizisindeki ilk beş bölümde geçen atasözü ve deyimlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören B2 seviyesindeki 24 öğrencinin seviyesine uygun 5 atasözü ve 20 deyim öğretilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel materyal olan dizi film kullanımının atasözü ve deyim öğretimine etkisini belirleyebilmektir. Bu araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılacaktır. Bu çerçevede, her gün değişik sayılarda, 5 gün boyunca uygulanacak hedef atasözü ve deyimlerle ilgili 18 etkinlik hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

As a result of Turkey’s strategic importance and relationship with other countries, the desire and need to learn Turkish has increased especially recently. Responding to the increasing demand for Turkish learning of people and students coming to our country and universities is essential in a short time. Proverbs and idioms have an important place in daily use in Turkish. Considering the acquisition of all four skills, the place of visual and audio materials is undeniable in conveying Turkish language and Turkish culture to foreigners, as in every part of the world. The use of serial films is one of these.In this respect, this study consists of proverbs and idioms in the first five episodes of the TV series called “Aslan Ailem”, which is one of the popular family series of our country and is thought to reflect Turkish culture and traditions well. In this study, it is aimed to teach 5 proverbs and 20 idioms suitable for the level of 24 students at B2 level, who are studying at Uşak University TÖMER. The aim of the research is to determine the effect of using film, which is a visual and audio material in teaching Turkish to foreigners, on teaching proverbs and idiom. In this research, action research method will be used. In this framework, 18 activities have been prepared on target proverbs and idioms that will be applied for 5 days in different numbers every day.

Keywords