E-ISSN:2342-0251

Bütüncül Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi


Dil öğretim sürecini planlarken veya değerlendirirken mevcut durumun resmini ortaya koymak önemlidir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir konu alanına yönelik ihtiyaçlarını ve algılarını belirlemek, problemlerini tespit etmek ve ihtiyaca yönelik bir eylem planı oluşturmak dil öğretimini daha etkili hâle getirebilir. Bu doğrultuda bu araştırmada bütüncül bir yaklaşımla okutman, öğrenci ve materyaller üzerinden dinlediğini anlama becerisi incelenmiştir. Araştırmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin ve yabancı dil olarak Türkçe öğreten okutmanların dinleme becerisine yönelik ihtiyaçlarını ve mevcut algılarını tespit etmek, kullanılan materyalleri değerlendirmektir. Araştırma kapsamında veriler yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış, içerik analiziyle çözümlenmiş ve frekans değerleri verilmiştir. Ayrıca kurslarda okutulan Türkçe ders kitabındaki metin ve etkinlik türleri incelenmiştir. Buna göre öğrenci ve okutmanların metnin hızlı olmasını en büyük dinlediğini anlama problemlerinden biri olarak gördüğü tespit edilmiştir. Okutmanların %80’i öğrencilerin dinlediğini anlamada en fazla zorlandıkları hususun metnin hızı olduğunu vurgulamasına rağmen öğrencilere göre metnin hızının yanında metnin süresi, konuşmanın anlaşılır olmaması, kelime bilgisi eksikliği, bir kelimeye takılıp metnin geri kalan kısmını dinlememe dinlemede karşılaşılan önemli problemlerdendir. Öğrenciler dinleme derslerinde konu ilginç olduğunda dinlemekten daha çok hoşlandıklarını, kitaplarındaki dinleme bölümlerini beğendiklerini, dinlemenin derslerde içeriğinin zenginleştirilmesi gereken bir beceri olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda derslerde otantik dinleme kayıtlarının kullanılması, okutmanlara dinleme eğitimi alanında hizmet içi eğitim verilmesi, ders kitaplarındaki dinleme bölümlerinin otantik kayıtlara da yer vermesi, diğer dil becerileriyle ilişkilendirilerek öğretilmesi ve kitaplardaki etkinlik çeşitliliğinin artırılması önerilmektedir.


Keywords


Dinleme, bütüncül yaklaşım, yabancı dil olarak Türkçe

Author: Ayşegül SEFER - Ahmet BENZER
Number of pages: 123-142
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42254
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.