E-ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Türkmenistan Uyruklu C1 Seviyesindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Tespiti


Kökeni asırlar öncesine ait olan ve dünyada en fazla konuşulan dillerden biri olan Türkçeyi siyaset, ekonomi, teknoloji, sağlık, spor gibi birçok alandaki gelişmelere bağlı olarak öğrenme isteği ve ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretimi için çok sayıda merkez bulunmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretilmesi gereken kelimeleri belirlemenin yolu öğrencilerin kelime servetini ve kelime sıklıklarını belirlemekten geçmektedir. Bireylerin aktif ve pasif olmak üzere iki türlü kelime serveti vardır. Aktif kelime serveti bireylerin kendilerini ifade ederken kullandıkarı kelimeleri kapsar. Çalışmada amaç, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Türkmenistanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki kelime servetini tespit etmektir. Yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkmenistanlı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 3 ayrı C1 kur bitirme sınavında 55 öğrencinin yazmış olduğu yazılı anlatımdaki kelimeler belirlenen ölçütler doğrultusunda Microsoft Word Programına aktarılmıştır. Kelime sıklıklarını belirlemek amacıyla Online Word Counter Programı kullanılmıştır. 3 ayrı kur bitirme sınavının konuları farklı olduğu için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Elde edilen veriler cinsiyet, yaş, bölüm değişkenleri açısından analiz edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Cinsiyet faktörünün mevcut çalışmaların sonuçlarıyla örtüştüğü, yaş ve bölüm faktörlerin ise mevcut çalışmaların sonuçları ile örtüşmediği görülmüştür. Sonuç olarak Türkmenistan uyruklu öğrencilerin kelime servetlerinin yetersiz olduğu görülmüştür.


Keywords


Yabancılara Türkçe öğretimi, yazılı anlatım, aktif kelime serveti, Türkmenistan

Author: Salih GÜLERER - Mustafa AKDAĞ
Number of pages: 296-314
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43229
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.