E-ISSN:2342-0251

Alan Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Türkçe Eğitimi Örneği


Öğrenme ve öğretimin sürdürüldüğü eğitim süreçlerinde çalışmaların amaçlar doğrultusunda planlanması, sürdürülmesi, sonuçlandırılması; gerçekleştirilen çalışmaların verimliliğinin belirlenmesi ve bu bağlamda ulaşılan verilere göre sonraki aşamadaki çalışmaya karar verilmesinde ölçme değerlendirme işlevsel değere sahiptir. Eğitimin amacı, öğrencilerin bulundukları sınıflarda aldığı derslerin öğretim programlarında belirtilen kazanımların gerektirdiği beceri ve yeterliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim alanındaki her bir bilim dalının amacı; konu içeriği, öğrencilere kazandırmaları gereken beceriler vb. unsurlar bakımından farklıdır. Dolayısıyla her bilim dalının eğitim süreçlerini planlanmadaki stratejiler, tercih edilen yöntem ve teknikler, kullanılan materyaller vb. unsurlar da faklıdır. Bütün bu farklılıklar eğitim sürecinin içinde yer verilmesi gereken ölçme değerlendirme uygulamaların da ilgili alanın içeriğine ve dinamiğine uygun bir şekilde yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim etkinliklerinin planlanıp yürütülmesinde, öğrenme ortamlarını zenginleştirerek ve öğrencilerin süreçteki etkililiğini artırarak kalıcı öğrenmenin sağlanmasında belirleyici işleve sahip ölçme değerlendirme uygulamalarının, alan eğitimine özgü yürütülmesi eğitsel bir zorunluluktur. Bunun için her anabilim dalı uygulayıcılarının çalışmalarında sonuç ve süreç değerlendirme yöntem ve araçlarıyla ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları ve mesleklerine hazırlanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Türkçe öğretmenliği yeni lisans programındaki (MB) kodlu Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersinin tanımlayıcısı ve adı (AE) Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme veya (AE) Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme şeklinde olmalı, dersin içerik düzenlemesi de ilgili alanın karakteristiği ve kazanımları göz önünde tutularak yapılmalıdır.


Keywords


Alan eğitimi, Türkçe eğitimi, ölçme ve değerlendirme

Author: Ali GÖÇER
Number of pages: 285-295
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43324
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.