E-ISSN:2342-0251

Türkçenin Erken Yaşta Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Dil Becerileri Bağlamında İncelenmesi


Bu çalışmada Türkçenin erken yaşta yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış ders kitapları dil becerileri bağlamında incelenmiş ve bu kitapların dil becerilerine ne ölçüde yer verdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmış Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 ders kitapları ile Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER tarafından 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmış Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 ve Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitapları incelenmiştir. Kitapların incelenmesinde doküman analizi yöntemi ve tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışmada Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 ders kitaplarının dinleme ve konuşma becerilerine yönelik hazırlandığı, bu kitaplarda okuma ve yazma becerilerine yönelik etkinliklere ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 ders kitabında en fazla okuma becerisine yönelik etkinliklere yer verildiği, ikinci sırada dinleme, üçüncü sırada konuşma ve dördüncü sırada yazmanın olduğu belirlenmiştir. Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitabında da en fazla okuma becerisine yönelik etkinliklere yer verildiği görülmüştür. Bu kitapta dağılım olarak ikinci sırada dinleme, üçüncü sırada yazma ve dördüncü sırada da konuşmanın olduğu belirlenmiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde dört temel dil becerisinin dengeli biçimde kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu olan kitaplarda dil becerilerine dengeli biçimde yer verilmediği anlaşılmıştır.


Keywords


Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, erken yaşta yabancı dil, ders kitapları, dil becerileri

Author: Bahar İŞİGÜZEL - Murat GİR
Number of pages: 324-343
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43515
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.