E-ISSN:2342-0251

Drama Dersinin Ortaokul Öğrencilerine Sağladığı Yararlar ve Uygulama Sorunları


Temel eğitimde öğrencilerin bireysel ve sosyal becerilerini geliştirmek amacı ile birçok seçmeli ders sunulmuştur. Bu derslerden biri de drama dersidir. Bu araştırmada, öğretmen görüşlerine göre seçmeli drama derslerinin öğrencilere sağladığı yararlar ve bu dersin uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. Araştırma yöntemi, olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Bunun için ortaokullarda drama derslerini yürüten 15 Türkçe öğretmeni ile drama dersi ile ilgili yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, drama derslerinin öğrencilerin, okula karşı ilgisini ve sınıf içi iletişimini artırdığı, iletişim becerilerini geliştirdiği, onların okul dersleri ile ilgili yaşadıkları baskıyı azalttığı, onları rahatlattığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, Türkçe derslerinde öğrencilerinin farkına varamadıkları birtakım bireysel yeteneklerini, drama dersleri sayesinde keşfettiklerini söylemişlerdir. Öğretmenler, drama derslerinin öğrencilere sağladığı bu yararlara karşın okullarda drama derslerini işlemekte zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, drama liderlik eğitimi almadan dersi işlemek durumunda kalmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler için Millî Eğitim Bakanlığı ve/veya diğer özel yayınevleri tarafından bu dersin işlenişi ile ilgili hazırlanmış ders planları ve öğretmen kılavuz kitaplarının olmaması, dersin işleyişini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden okullarda bu dersin işlenişi ve içeriği her öğretmene göre farklı bir anlayış, içerik ve tarzda olmaktadır. Dahası, okullarda drama dersini işlemek için yeteri kadar uygulama araçlarının ve drama atölyelerinin olmaması, öğretmenlerin ders işleyişlerini zorlaştırmakta ve dersin verimini düşürmektedir.


Keywords


Drama, seçmeli drama dersi, ortaokul, Türkçe öğretmeni

Author: Halit KARATAY - Sezgin KOÇYİĞİT
Number of pages: 463-479
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43606
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.