E-ISSN:2342-0251

KIRGIZ DİL BİLİMİNDE EDAT KONUSU VE “KIMÇA BEL KUMURSKALAR” ADLI MASALDA GEÇEN EDATLAR


Milletlerin hissettikleri duygular ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Kırgızistan ile Türkiye coğrafi konumları uzak ülkeler olarak görünseler de gerek dil gerekse gönül bağı açısından yakın “kardeş” ülkelerdir. 1930’lu yıllarda Sovyetler Birliği altında yaşayan Kırgızlar Türk uruklarına Rus kökenli Türk alfabesi getirilmiştir. Bu yaptırım Türk ulusları arasındaki anlaşmaları, eser aktarmalarını hayli zorlaştırmıştır. Bir milletin dilini değiştirmek, o milletin kimliğini değiştirmek ile eşdeğerdir. Biz de bu eserleri Türkiye Türkçesine aktararak İlminsky’nin öncesinde Sovyetleştirme -dil ve dinin kaybına zorlama- şimdilerde ise Ruslaştırma yani ‘ayrılık’ politikasına karşılık, Kırım’da “Dilde, fikirde, işte birlik.” düsturunu yeşerten büyük mütefekkirimiz İsmail Bey Gaspıralı’nın yolundan gitmeliyiz; nitekim biz birlikte güçlüyüz. Bu çalışmada Kırgız Türkçesine ait çocuk masallarından biri olan Kımça Bel Kumurskalar’da geçen edatlar ele alınmıştır. Kımça Bel Kumurskalar, Aydarbek Sarmanbetov’un kaleme aldığı güzide bir eserdir. İçinde Türklere ait mitolojik unsurlar bulundurması sebebiyle önem arz etmektedir. Edatlar yalnız bir anlam ifade etmeyen fakat yanlarına bazı kelime yahut kelime grupları geldiği zaman anlamları olan kelimelerdir. Bir dilde kullanılan kelime gruplarının yerli ya da yabancı kökenli olmaları o dil için önemlidir. Çalışmada bu eser taranarak edatlar bulunmuş, Türkçe karşılıkları ve daha iyi kavranılması açısından o edata ait örnekler verilmiştir.


Keywords


Dil, Kırgızlar, Kırgız Türkçesi, edatlar.

Author: Seda GÖKER
Number of pages: 135-144
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43837
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.