E-ISSN:2342-0251

MANİSA MÜFTÜSÜ ABDİ EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI


Osmanlı ilmiyesinde hukuki bir konu olan fetvâlar manzum biçimde de yazılmış ve böyle yazılmış fetvâlar büyük ilgi çekmiştir. Manzum biçimde yazılmış fetvâlar yüzyıllarca özel biçimde mecmua ve özel defterlerde muhafaza edilmiş, hatta farklı nüshalarda farklı biçimlerde kaydedilmiştir. Umumiyetle mensur biçimde verilen Osmanlı fetvâlarının manzum biçimde de verilmesi öncelikle suali soranın bu yolu tercih etmesinden dolayı gerçeklemiştir. Ancak, mesele sorulan müftünün şair olması da önemli bir etken olmuştur. Osmanlı divan şairleri arasında saygın bir durumda bulunan şeyhülislâm ve müftülerin muhtelif tarihlerde birçok manzum fetvâ verdikleri görülmüştür. Bugüne kadar tanıtmış olduğumuz manzum fetvâlar birkaçı hariç tamamı şeyhülislâmlar tarafından verilmiştir. Bu çalışmada ise çeşitli kazalarda görev yapmış bir Osmanlı müftüsünün manzum fetvâları tanıtılmaktadır. Osmanlı döneminde kadılar aynı zamanda fetvâ verme işini de yapmış ve bu durumu mühür ve imzalarında ‘me’zûn bi’l-iftâ’ ibaresi ile bildirmişlerdir. Bu makalede tanıtılan Abdi Efendi 16.yüzyılın sonlarıyla 17.yüzyılın başlarında yaşamış, genellikle Batı Anadolu civarıda merkezî yerlerde kadılık ve müftülük yapmış, birçok naip atamıştır. Manzum fetvâlarının altındaki imzada kendisini Manisa müftüsü olarak tanıtmıştır. Fetvâlarının bir kısmının da yer aldığı fevaid türü mecmuada birçok mektup ve şiir bulunmakta olup bunların çoğunun isimsiz biçimde kaydedildiği görülmektedir. Hayatı hakkında şimdilik yeterli bilgi elde edilememiştir. Elimizde şimdilik bir adet manzum fetvâsı bulunmaktadır.


Keywords


Abdi Efendi, müftü, Manisa, manzum fetva.

Author: Muhittin ELİAÇIK
Number of pages: 45-50
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.44174
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.