E-ISSN:2342-0251

AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ İLK “LEYLÂ VÜ MECNÛN” MESNEVİSİNİN DİL ÖZELLİKLERİ


Bu çalışmada, Mevlâna Şehabeddin Ahmed El-Hakîrî tarafından Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış ilk Leylâ vü Mecnûn mesnevisinin dil özellikleri üzerinde durulmuştur. Batı Türkçesinin doğu grubunda sınıflandırılan Azerbaycan Türkçesiyle kaleme alınmış ilk Leylā vü Mecnûn olması bakımından Türkçenin hem edebiyat hem de dil tarihi açısından önem taşıyan bu eser, H.931–932 / M.1525–1526 yıllarında Mevlâna Şehabeddin Ahmed El-Hakîrî (?-1585) tarafından yazılmıştır. Eser, Azerbaycan Türkçesinin Eski Batı Oğuz Türkçesinden ayrılmaya başladığı dönemin izlerini taşımaktadır. Batı Türkçesi özelliklerinin baskın olduğu eserde bazı Doğu Türkçesi özellikleri de görülmektedir. Bunun yanı sıra eserde arkaik kelimeler de mevcuttur. Söz varlığı, ses ve yapı bilgisi özellikleri ile eser 16. yüzyıl Azerbaycan Türkçesini temsil etmektedir.


Keywords


Leylâ vü Mecnûn, Mevlâna Şehabeddin Ahmed El-Hakîrî, Batı Türkçesi, Oğuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi

Author: Ahmet KOÇAK
Number of pages: 240-265
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45490
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.