E-ISSN:2342-0251

MAUPASSANT’IN LE BONHEUR ADLI ESERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN GIDEON TOURY’NİN EREK ODAKLI ÇEVİRİ KURAMI IŞIĞINDA ÇEVİRİ STRATEJİLERİ VE İŞLEMLERİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ


Çevirinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte çeviri kuramlarının da ortaya çıktığı görülmektedir. Böylelikle çeviri kuramları çerçevesinde çeviri incelemeleri yapılabilmektedir. Roman, şiir, tiyatro, öykü türlerinde yapılan çeviriler yazın çevirisi içinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, 19.yüzyıl Fransız edebiyatına öykü türünde damgasını vuran Guy de Maupassant’ın Le Bonheur isimli eserinin Türkçeye yapılmış üç farklı çevirisinin Gideon Toury’nin Erek Odaklı Çeviri Kuramı çerçevesinde çeviri stratejilerini dikkate alarak çözümlemesini yapmaktır. Ele aldığımız çeviri metinlerin Erek Odaklı çeviri kuramının “kabul edilebilirlik” kutbuna mı yoksa “yeterlilik” kutbuna mı uygun olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamız sonucunda üç farklı çevirmenin genellikle değiştirme, ekleme, çıkarma, ödünçleme, yerlileştirme stratejileri, çıkarım, genelleştirme, açımlama stratejilerine başvurduğu tespit edilmiştir. Ç2’i kaynak metne bağlılığından dolayı “yeterli çeviri” olarak; Ç1 ve Ç3’ü ise hedef dil ve kültüre uygunluğundan dolayı “kabul edilebilir çeviri” olarak nitelendirebiliriz. Çalışmamızla kısa öykü türünde yapılan çeviri çözümlemelerine katkıda bulunmayı, Toury’nin çeviri kuramındaki çeviri normlarına ve çevirmenin çeviri sürecindeki normlarına dikkat çekmeyi ayrıca kuramsal çeviri alanına katkı yapmayı amaçlamaktayız.


Keywords


Çeviri, çeviri stratejileri, erek odaklı çeviri kuramı, Guy de Maupassant, Le Bonheur

Author: Perihan YALÇIN -Ayşe Duygu MAVİLİ KİLÜKEN
Number of pages: 266-281
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45528
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.