E-ISSN:2342-0251

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TEMEL DÜZEY DERS KİTAPLARINDA DİLBİLGİSİ TERİMLERİ


Anadili ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde terim kullanımında birlik olmaması yıllardır süregelen bir sorundur. Bu sorunun, ders kitaplarında terimin doğrudan adını vermek ya da işlevini verip adından söz etmemek şeklinde iki farklı yaklaşım olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak bu iki farklı yaklaşım, öğretimde birliğe engel olmakta ya da bir dille yeni karşılaşan bireyler için kafa karışıklığına neden olmaktadır. Mevcut sorunu ortaya koymak, bu soruna çözüm bulabilmek amacıyla bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki dilbilgisi terimleri incelenmiş, bunların nasıl kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada bu amaçla; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için kullanılan, doğrudan öğretim yaklaşımını benimsemiş ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş üç yayınevine ait temel düzey (A1-A2) ders kitaplarındaki terimler “ses bilgisi, biçim ve sözcük bilgisi, sözdizimi ve anlam bilgisi” ana başlıkları altında incelenmiştir. Ders kitaplarının incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak yayınevlerinin, terimleri ders kitaplarında verirken izleyecekleri yaklaşım konusunda bir uzlaşıda olmadıkları görülmüştür. Yayınevleri bazı terimleri adlarıyla bazı terimleriyse adlarını belirtmeden işlevleriyle vermiştir. Bu durum yayınevlerinin sadece birbirleriyle değil kendi içlerinde de tutarlı olmadıklarını göstermektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde işlevsel dil öğretim yaklaşımının benimsendiği düşünülürse terim adlarının doğrudan verilmesi değil işlevlerinin verilmesi daha etkili bir öğretim sağlayacaktır, denilebilir.


Keywords


Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ), dilbilgisi, terim, Türkçe öğretimi ders kitapları.

Author: Seda KAYA -Salih Kürşad DOLUNAY
Number of pages: 121-134
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45537
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.