E-ISSN:2342-0251

PROPAGANDA TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Eleştirel bir okurun bilmesi ve farkında olması gereken propaganda genellikle tek yönlü bir iletişim olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde; uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, tarih, siyaset, sahne sanatları, radyo-televizyonculuk, kamu yönetimi, iletişim, hukuk, din ve edebiyat alanlarında propaganda konulu çalışmaların sıklıkla yapıldığı eğitim alanında ise propaganda ile ilgili çalışmaların literatürde neredeyse yer almadığı görülmektedir. Oysa Türkçe dersinin özel amaçlarında öğrencilerin okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme amacı yer almaktadır. Bu çalışmada öncelikle eğitim alanında yapılacak propaganda konulu çalışmalara kaynaklık etmek için propaganda için kullanılan teknikleri araştırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla literatür taraması yapılarak propaganda konulu çalışmalara ulaşılmıştır. Doküman taraması yöntemi ile çalışmalarda propaganda amaçlı hangi tekniklerin kullanıldığı araştırılmıştır. Araştırma sonucu ulaşılan bazı propaganda tekniklerinin benzer şekilde açıklanan farklı isimler verilmiş teknikler olduğu görülmüştür. Benzer şekilde açıklanan propaganda teknikleri açıklamaları değerlendirilerek birleştirilmesi önerilmiş propaganda teknikleri sınıflandırılmış ve frekansları oluşturulmuştur. İncelenen çalışmalarla sınırlı olarak frekans değeri en yüksek olan propaganda tekniklerinin Propaganda Analiz Enstitüsünün önerdiği ad takma, kart yığma, tanıklık, halk adamı, parıltılı genellemeler, transfer, tren ve kaçınılmaz zafer teknikleri olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen çalışmalarda duygulara başvurma, basitleştirme, düşmanın saptanması, önyargıların kullanımı, muğlaklık, tekrar, tamamen yalan, akla uygun hale getirme, sloganlar, iddia, kötünün iyisi, ima, üslubu güzelleştirme, bilgiyi işlemden geçirme, karşılaştırma, söylenmemiş kabuller teknikleri sık kullanılan teknikler olarak ortaya çıkmıştır.


Keywords


Türkçe eğitimi, eleştirel düşünme, propaganda, propaganda teknikleri

Author: Salih GÜLERER -Ahmet ASAR
Number of pages: 201-222
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45704
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.