E-ISSN:2342-0251

CESUR YENİ DÜNYA: HUXLEY’İN TOPLUMSAL İSTİKRAR, BİREYSEL ÖZGÜRLÜK VE ÖJENİ KAVRAMLARINA BAKIŞININ AMBİVALENCE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


Huxley’in 1932’de yayınlanan Brave New World adlı romanı; eleştirmenler, edebiyatçılar ve okuyucular üzerinde yarattığı ikilem ile öne çıkmaktadır. Bazıları, romanı ileride ortaya çıkabilecek olan yönetimsel, bilimsel ve sosyolojik sorunlara karşı topluma uyarıda bulunan distopik bir roman olarak sınıflandırırken, başka bir kesim de sayesinde toplumun içinde bulunduğu tüm sorunlardan kurtulabileceğine inanılan öjenik olgusunu savunan ütopik bir roman olarak değerlendirmektedir. Ayrıca romanı değerlendiren birçok edebiyat eleştirmeni de, romanın otorite, despotizm, bireysel özgürlük ve toplumun işleyiş mekanizması gibi sosyal olgulara karşı Huxley’in kafa karışıklığının ve kararsızlığının dışa vurumu olduğunu iddia etmektedirler. Romanın aynı zamanda okuyucuları toplumsal istikrardan kaynaklanan esenlik (mutluluk) ve bireysel özgürlükte saklı olan özgünlük ve coşku (heyecan) duygusu arasında ikilemde bıraktığı da ileri sürülmektedir. Mevcut makale bu bağlamdan yola çıkarak ve Huxley’in aile yapısı, yaşamı, romanı yazdığı zamanın sosyal ve siyasal dokusu ve Paul E. Bleuler’in ambivalence kavramını göz önüne alarak, Huxley’in toplumun nasıl işlemesi gerektiği konusunda duygu karmaşası içinde olduğunu ileri süren iddiaların aksine, Huxley’in kurguladığı ve çıktılarından birinin de öjenik olduğu bilimsel ilerleme sayesinde bütün sosyal, iktisadi, psikolojik ve fizyolojik sorunların üstesinden gelindiği hiyerarşik Yeni Dünya Devleti düzenine daha yakın durduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle; bu makale Huxley’in, bireylerde içkin (primordial) olan ve şimdiye kadar ne ilahi ne de beşeri sistemlerle kontrol altına alınamamış olan emperyal itkinin (id), yani ‘tahakküm kurma itkisi’nin özgürlüğü olarak da nitelenebilecek bireysel özgürlüğü mü, yoksa bilimin etki ve yetkinliği ile bu emperyal itkinin, yani tahakküm kurma itkisinin, yani id’in kontrol altına alınıp tüm toplumsal sorunların çözüldüğü ve istikrarın sağlandığı bir Yeni Dünya Devleti düzenini mi vurguladığı soruları arasında kararsızlık (ambivalence) içinde olmadığını, ikinci seçeneğe daha yakın olduğunun altını çizmeyi amaçlamaktadır.


Keywords


Huxley, ambivalence, öjenik, distopya, ütopya, bireysel özgürlük, toplumsal istikrar

Author: Mehmet Recep TAŞ
Number of pages: 431-455
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46003
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.