E-ISSN:2342-0251

A CORPUS-DRIVEN DEDUCTIVE AND INDUCTIVE COLLOCATION INSTRUCTION FOR YOUNG LEARNERS of ENGLISH


Çalışma orta okul öğrencilerinin sıfat+isim eşdizimliliğini edinmesinde tümden gelim (açık) ve tüme varım (örtük) öğretim yöntemlerinin etkisini araştırmaktadır. Kontrol ve deneysel olmak üzere iki gruba ayrılan öğrenciler altı hafta süreyle sıfat-isim eğitimine tabi tutulmuşlardır. Ön test, son test ve gecikmeli son testlerden Friedman ve Mann-Whitney U istatistik testleri kullanılarak grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlar, tümden gelim (açık) öğretim alan öğrenicilerin hedef eşdizim örgülerini öğrenmede ve hafızalarında tutmada tüme varım (örtük) eğitim alanlara göre çok daha iyi olduklarını ortaya koymuştur.


Keywords


Tüme varım, tümden gelim, açık, örtük, eşdizim

Author: Burcu YALDIZ DURMUŞ -Abdurrahman KİLİMCİ
Number of pages: 371-383
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46179
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.