E-ISSN:2342-0251

DJİAN'IN BETTY BLUE KARAKTERİNİN PSİKOLOJİSİNİN ÇEVİRMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Çeviri süreci üzerine çeviri kuramlarından, stratejilerinden ve kimi çeviribilim öncülerinin fikirlerinden yararlanılıp incelemeler yapılmış olsa da, bir çevirmenin çeviri sürecinde karakterlerle özdeşleşmesinin çeviriye yansımaları ve çevirmenin bu süreçteki ruh hali, duygusal zekâsı gibi psikolojik durumları üzerinde çok fazla durulmamıştır. Dolayısıyla çevirmenin psikolojik durumu çeviri çalışmalarında önem arz eden ve üzerinde durulması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilhassa karakterlerinin kendine özgü dil ve ruhsal özellikleri olan bir yazın eseri söz konusu olduğunda, çeviribilim alanında çevirmen psikolojisine farklı bakış açıları getirecek örneklemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak adı yeraltı edebiyatı ve Beat kuşağıyla anılan Philippe Djian’ın Betty Blue adlı kült romanının efsanevi karakteri Betty’nin ruh hali ve ifadelerinin böylesi bir çalışma için uygun bir örneklem olduğu düşünülmektedir. Böylece bu çalışmada, kişilik yapısı incelemelerinde öncü bir kuramcı olan Carl Gustav Jung’un Psikolojik Tipleri’ne ve kişilik üzerine kullandığı kavramlara göre çevirmenin psikolojisini ön plana çıkaracak Betty’nin davranışları ve ifadeleri belirlenecektir. Bu ifade ve davranışların Fransızcadan Türkçeye çeviri süreçlerindeki çevirmen psikolojisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çeviri sürecinde karakterin ruh haliyle özdeşleşebilecek derecede güçlü bir duygusal zekâya sahip olan çevirmenlerin, çeviri sürecinde aldıkları kararlara psikoloji kuramları çerçevesinde çeviribilimsel bir inceleme sunmak hedeflenmektedir.


Keywords


Çevirmen psikolojisi, çeviride psikoloji, Jung’un psikolojik tipleri Philippe Djian, Betty Blue.

Author: Müge DEMİRTAŞ AKIN -Onur ÖZCAN
Number of pages: 412-430
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46309
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.