VARLIK DERGİSİ EKSENİNDE YAŞAR NABİ NAYIR’IN TİYATROYA DAİR GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-18 18:59:15.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 331-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Varlık dergisinin 15 Temmuz 1933 yılında yayımlanan ilk sayısından başlanarak Yaşar Nabi Nayır’ın vefat ettiği 15 Mart 1981 tarihine kadar olan süreçte toplam 883 sayı incelenmiş ve Nayır’ın tiyatro hakkındaki yazıları derlenmeye çalışılmıştır. Yaşar Nabi Nayır’ın Türk tiyatrosuna dair her gelişmeyi yakından takip etmiş, temsilleri bizzat seyretmiş, Türk yayın hayatına verdiği büyük
hizmetlerle Kültür Bakanlığı Büyük Ödülüne de layık görülmüş Türk kültür ve edebiyatı tarihinin en önemli aydınlarından biri olarak tiyatro hakkındaki görüşleri son derece önemlidir. Yaşar Nabi yarım asra yaklaşan bir süreçte Türk tiyatrosuna dair her gelişmeyi yakından takip ederek tiyatro hakkındaki görüş ve incelemelerini Varlık dergisinde kaleme almıştır. Türk tiyatrosunun zaman içindeki değişme, gelişme ve ilerlemesini ayrıca bu ilerleme sürecinde yapılan hataları Yaşar Nabi’nin bu yazılarını incelerek takip etmek mümkündür. Yaşar Nabi bu yazılarında sistemli bir şekilde eleştiri sunmuş ve tiyatronun gelişmesi için çeşitli önerilerde bulunmuştur. 48 yıllık süreçte Varlık dergisinin farklı sayılarında dağınık olarak bulunan yazılar bu çalışma aracığıyla bir araya getirilmiş ve konu hakkında bütüncül bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında incelenen dokümanların analiziyle oluşturulmuştur. Yazarın fikirleri işlenirken anlam konusunda sapmalar oluşmaması için kişisel görüş ve yorumlara mümkün olduğunca az yer verilerek yazarın düşünceleri aktarılmaya çalışılmıştır. Türk tiyatrosundaki gelişmeyi doğru takip edebilmek amacıyla yazılar kronolojik sıraya uygun bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. 

Keywords

Abstract

In this study, a total of 883 issues were examined, starting from the first issue of Varlık magazine published on July 15, 1933, until the death of Yaşar Nabi Nayır on March 15, 1981, and Nayır's articles about theater published in the magazine were tried to be compiled. Yaşar Nabi Nayır is one of the most important intellectuals in the history of Turkish culture and literature, who closely followed every development regarding Turkish theater, watched the performances personally, and was awarded the Grand Prize of the Ministry of Culture for his great services to the Turkish broadcasting life. For this reason, his views on theater are extremely important. Yaşar Nabi closely followed every development in Turkish theater in a period of nearly half a century and wrote his views and reviews about the theater in Varlık magazine. It is possible to follow the change, development and progress of Turkish theater over time, as well as the mistakes made in this progress process, by examining these writings of Yaşar Nabi. Yaşar Nabi systematically presented criticism in these writings and made various programmed suggestions for the development of theatre. The scattered articles in the various issues of Varlık magazine during the 48-year period were brought together through this study and a holistic perspective on the subject was tried to be formed. The study was created by analyzing the documents examined within the scope of qualitative research method. While the author's ideas are being processed, the author's thoughts have been tried to be conveyed by giving as little space as possible to personal views and comments in order to avoid deviations in meaning. In order to follow the development in Turkish theater correctly, the articles were tried to be given in chronological order.  

Keywords