YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BATI AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN HEDEF DİLE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MALİ ÖRNEĞİ1

Author:

Year-Number: 2021-39
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-12 23:09:04.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 288-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Mali’de Türkçe öğrenen Afrikalı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmaya 52 lise öğrencisi katılmıştır, öğrencilerin 19’u10. Sınıf, 33’ü ise11. sınıf öğrencisidir. Katılımcıların Türkçeye ilişkin görüşleri; Türkçe öğrenme nedenleri, öğrenme sürecinde dil becerilerini/dil bilgisi öğrenme alanını kullanma durumları, Türkçe derslerinde uygulanan etkinlikler ve kullanılan materyaller olmak üzere dört boyutu kapsayacak şekilde incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin başlıca Türkçe öğrenme nedeni Türk okulunda eğitim görmeleridir. Katılımcılar, yeni bir dil öğrenme isteğiyle, Mali’deki Türk kurumlarında iş bulma, Türkiye’de üniversite okuma gibi hedeflerle de Türkçe öğrendiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini daha çok kullandıkları ve kolay öğrendikleri, dil bilgisi öğrenme alanı ile konuşma ve dinleme becerilerini kazanma ve kullanma bağlamında zorlandıkları belirlenmiştir. AraştırmadaKatılımcılar,Türkçe derslerinde grup çalışmalarının, yarışmaların ve teknolojik etkinliklerin çok faydalı olduğunu, bununla beraber video, drama ve şarkı-türkü etkinliklerinin ise daha az faydalıolduğunu  ifade etmişlerdir. Katılımcılar,Türkçe derslerinde kullanılan materyallerden en çok çeviri metinlerinin, ders kitaplarının ve dijital kaynaklarınetkili olduğu; oyun, duvar ve pano materyallerini ve yardımcı kitapları ise sıralanan diğer kaynaklar kadar faydalı bulmadıkları yönünde görüş belirtmişlerdir.Çalışmada elde edilen bulguların, Batı Afrikalı öğrencilerin Türkçe öğretim süreçlerine yönelik hazırlanacak muhtemelders, kurs ve program içeriklerine katkı sağlaması ümit edilmektedir.

Keywords

Abstract

This study shows the African students’ opinions concerning Turkish language in Mali. From 10th and 11th grades, totally 52 high school students participated in the study. It mainly focuses on the research consisting of the main four concepts: students’ opinions regarding Turkish language, reasons to learn the language, circumstances to use their language skills/grammar during learning process, the activities and the materials used in Turkish courses. According to findings of the study, studying at a Turkish school is the leading reason behind their motivations to learn Turkish. Students continue to list their motives as an interest towards a new foreign language, pursuing their post education in Turkey, finding job opportunities at Turkish companies in Mali. The study also reveals that while students can easily use and learn reading and writing skills, they mostly find great difficulty in acquiring speaking and listening skills. Students also express their opinions about the effectiveness of the materials and the activities applied in Turkish language teaching. The findings of this study aim to contribute the further studies on the preparation of the course programs intended for Turkish learning process of West African students.

Keywords