TUNUS’TA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İKİ DİLLİLİĞİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-40
Number of pages: 265-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel olarak bakıldığında iki dillilik; bireyin tercihen ya da zorunlu nedenlerle iki dili de aktif olarak kullanma yetisidir. İki dillilik olarak adlandırılan bu gerçekliğin insan hayatında belirleyici etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bireyi psikolojik ve sosyolojik yönden etkileyen iki dillilik, bireyin hayatı boyunca ulaşmaya çalıştığı fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının da anahtarı konumundadır. Bireysel, toplumsal ve kültürel iletişimin temel kaynağı olan iki dillilik, toplumsal gelişimin de temel dinamiği durumundadır. Bu temel dinamiği olumlu yönde geliştirmek, bireysel ve toplumsal refahı sağlamak için iki dilli eğitim ortamlarındaki sorunların gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik saha çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Çalışmanın amacı, Arapça ve Fransızca eş zamanlı olarak iki dilde eğitim yapan, iki dillilik gerçeğinin yaşandığı bir coğrafya olan Tunus’ta, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecine iki dilliliğin etkilerini tespit etmektir. Bu bağlamda çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu aracıyla 70 öğrenci ve 5 Türkçe öğretmeninden veri toplanmış ve elde edilen bulgular içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde; karşılıklı konuşma, yazılı anlatım becerileri, dil-kültür, dil bilgisi ve telaffuz gibi konularda iki dilliliğin olumlu ya da olumsuz etkileri tespit edilmiş, iki dilliliğin etkilerinin olumlu yönde gelişmesine yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, Tunisia is a bilingual society due to both individual preferences and social necessities or needs. Bilingualism in general; the ability of the individual to actively use both languages, preferably or for compulsory reasons. It is known that this reality, called bilingualism, has decisive effects on human life. Bilingualism, which affects the individual psychologically and sociologically, is the key to the physiological and psychological needs of the individual throughout his life. Bilingualism, whichis the main source of individual, social and cultural communication, is also the basic dynamic of social development. In order to develop this basic dynamics in a positive way and to ensure individual and social welfare, field studies are needed for realistically identifying and solving the problems in bilingual education environments.
The main aims of this study are to determine the effects of bilingualism on the process of teaching Turkish as a foreign language in Tunisia, which is a geography where bilingualism is experienced in Arabic and French simultaneously, and to improve and to make contributions the effect of bilingualism on Turkish teaching. In this context, interviews were conducted with 70 students and 5 Turkish teachers through the semi-structured interview form and the findings obtained through content analysis were interpreted. As a result, in the process of teaching Turkish as a foreign language in the context of bilingualism; problems such as mutual speaking, written expression skills, language-culture, grammar and pronunciation were identified and solutions were proposed.

Keywords