TÜRKÇE DERS KİTAPLARINI ANLAMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN SÖZCÜK SAYILARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-11 23:15:38.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 293-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin Türkçe ders kitaplarını anlayabilmek için sıklık sözlüklerindeki ilk kaç sözcüğü bilmesi gerektiğini saptamak, ayrı eğitim/öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitapları arasındaki sözcüklerin nicel görünüm bakımından nasıl bir değişim ya da gelişim gösterdiğini belirlemektir. Araştırmanın evreni MEB’in “1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı”, “2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı” ve “2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemine ise bu programlara özgü 5-8. sınıf Türkçe ders kitapları olmak üzere toplam 12 kitap alınmıştır. Bu çalışmada, Türkçe ders kitaplarını anlamak için bilinmesi gereken sözcüklerin sayısı hakkında betimleme yapılacağı için tarama deseni yeğlenmiştir. Kitapların sıklık listeleri oluşturularak bu listelerdeki sözcükler “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü” (Göz, 2003) ve “Türkçe Sıklık Sözlüğü: Öğrenenler için Temel Sözcük Bilgisi” (Aksan, Aksan, Mersinli ve Demirhan, 2017) adlı sıklık sözlükleri ile karşılaştırılmış ve bu listelerdeki sözcükleri ne oranda kapsadıkları saptanmıştır. 1981 programına özgü tüm Türkçe ders kitaplarında 6059 sözcük çeşidi; 2006 programına özgü tüm Türkçe ders kitaplarında 8901 sözcük çeşidi; 2019 programına özgü tüm Türkçe ders kitaplarında 10.133 sözcük çeşidi saptanmıştır. Araştırmanın sonunda 1981 programına özgü tüm Türkçe ders kitaplarını anlayabilmek için Göz’ün sıklık sözlüğündeki ilk 14.000+ ve Aksan vd.nin sıklık sözlüğündeki 5000+ sözcüğün; 2006 programına özgü tüm Türkçe ders kitaplarını anlayabilmek için Göz’ün sıklık sözlüğündeki ilk 16.000+ ve Aksan vd.nin sıklık sözlüğündeki 5000+ sözcüğün; 2019 programına özgü tüm Türkçe ders kitaplarını anlayabilmek için Göz’ün sıklık sözlüğündeki ilk 17.000+ ve Aksan vd.nin sıklık sözlüğündeki 5000+ sözcüğün bilinmesi gerektiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the number of essential words students need to know in the frequency dictionaries to understand Turkish language textbooks, and to detect word appearance alterations or improvements in the textbooks written for various curriculums. The universe of the research was determined as, "1981 Turkish Curriculum for Primary Schools," "2006 Turkish Curriculum for Primary Schools," and "2019 Turkish Curriculum". A total of 12 Turkish textbooks for grades 5 through 8 were included in the sample of the study. Turkish language textbooks were evaluated using the survey design to determine how many words were required for comprehension. Frequency lists of the books were created, and the words in these lists were compared with the frequency dictionaries of Göz (2003) and Aksan et al. (2017) and it was determined to what extent they included the words in these lists. Turkish language textbooks for the 1981 curriculum had a total word count of 6059, compared to 8901 words for the 2006 curriculum and 10.133 word variations for the 2019 curriculum. According to the findings, to understand all Turkish textbooks specific to the 1981 program, the first 14.000+ words in Göz's frequency dictionary and 5000+ words in Aksan et al.'s frequency dictionary should be known. In addition, it was determined that students should know the first 16,000+ words in the Göz frequency dictionary and the first 5000+ words in the Aksan et al. frequency dictionary to understand all of the 2006 Turkish textbooks; whereas the first 17.000+ words in Göz's frequency dictionary and 5000+ words in Aksan et al.'s frequency dictionary should be known to understand all Turkish language textbooks specific to the 2019 program.

Keywords