PATRICK MODIANO İLE SÖYLEŞİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR SÖZLÜ DİL İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 23:49:17.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 333-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözlü dilin kendine özgü kuralları ve öncelikleri vardır. Anlık konuşma, kendine özgü yapısı nedeniyle yazılı dilin ilkelerinden geniş ölçüde ayrılır. Daha özgür, daha yalın bu nedenle de oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan sözlü dilin, çağdaş dilbilimin en temel inceleme konuları arasında olduğu da bilinen bir gerçektir. Çünkü hem dilsel hem de dil dışı etkenlerin dikkate alınması ve anlamlandırılması gerekmektedir. Sözlü dilin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilebilecek olan ezgiyle ilgili bürünsel özellikler, yinelemeler, tereddütler, taklitler, yanlış söyleyip düzeltmeler başlıca inceleme konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Sözlü dil üzerine yapılan çalışmalar dilin sözdizimsel yapısıyla ilgili de yeni ipuçları vermekte hatta sözcük dizimi kuralının bile yeniden gözden geçirilme gerekliliğini gündeme getirmektedir. Bu çalışmada Mary-Annick Morel tarafından 1998’de ortaya konan “Grammaire de l’intonation” yani “Ezginin Dilbilgisi” kuramı ışığında Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Patrick Modiano ile La Grande Librairie (LGL) programı için yapılan, “comment j’ai écrit (nasıl yazdım?)” konulu söyleşinin hem sözcelem hem de bürünsel çözümlemesi yapılacaktır. Genel ağ üzerinde yayınlanan bu söyleşi, Nobel ödülü aldığı günün ertesinde bir Fransız kanalında yayımlanmıştır. Söyleşinin tamamı değil sadece örneklem kısmı üzerinde yapılacak bu betimsel incelemeden hareketle, sözlü dil bağlamında kuraldan bahsedilip bahsedilemeyeceği konusunda saptamalar yapılacaktır. Sözlü dil özelliklerinin büyüteç altına alınacağı bu söyleşi çözümlemesi, Fransızcanın tonlama ve ezgi özellikleri konusunda yeni incelemelere kapı açacaktır.

Keywords

Abstract

Oral language has its own rules and priorities. Due to its inherent necessity, instant speech differs widely from the principles of written language. It is also a known fact that spoken language, which is freer and simpler and therefore has a wide range of uses, is among the essential subjects of the study of contemporary linguistics because both linguistic and non-linguistic factors need to be considered and interpreted. Prosodic features of intonation, imitations, repetitions, hesitations, mispronunciation, and corrections, which can be regarded as integral parts of oral language, emerge as the main subject of examination. Studies on oral language also give new clues about the syntactic structure of language, and they even raise the need to reconsider the syntax rule. In this study, in the light of the theory of "Grammaire de l'intonation" (The Grammar of Melodie) put forward by Mary-Annick Morel in 1998, both an enunciative and a prosodic analysis of the interview on "comment j'ai écrit (how I wrote ?)" conducted with Nobel Prize in Literature Prize winner Patrick Modiano for La Grande Librairie (LGL) program will be made. This interview, which was broadcast on the public network, was broadcast on a French channel the day after he received the Nobel Prize. In the interview, oral language characteristics will be put under a magnifying glass. Thus, it will pave the way for new investigations into French intonation and melody features.

Keywords