YABANCI/ İKİNCİ DİL ÖĞRETİMİNDE KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-23 15:07:22.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 181-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hedef dilde herhangi bir öğretimin yapılabilmesini mümkün kılmak için gerekli olan yüksek sıklığa sahip sözcüklerin öğretimi yoluyla dilde ilerlemenin ve gelecek öğretimlerin zeminini oluşturmak, öğrenenlerin sözlü ve yazılı olarak hedef dili anlayabilmelerini mümkün hale getirerek onların kendilerini hedef dilde ifade edebilmelerini sağlamak, dil öğrenim sürecinde örtük biçimde gelişmekte olan kişisel söz varlığının genişlemesine katkıda bulunmak gibi amaçlarla gerçekleştirilen ve yabancı/ikinci dil öğretim sürecinin temel bileşenlerinden birisi olan kelime öğretimi sürecinde en etkili sonucu alabilmek için birçok uygulamaya başvurulmaktadır. Yabancı ve ikinci dil öğretimi sürecinde kelime öğretimi çerçevesinde yapılan bu uygulamalar sırasında kullanılan yöntem ile stratejileri öğretici ve öğrenici ekseninde iki kategori altında ele almak mümkündür. Sözü edilen yöntem ve stratejilerin bir kısmı doğrudan kelime öğretimine/öğrenimine, bir kısmı sözcüklerin anlamlarının açıklanmasına, bir kısmı ise öğretilen/öğrenilen kelimelerin pekiştirilmesine yönelik olarak kullanılır. Bu anlamda yabancı ve ikinci dilde kelime öğretimi kapsamında yer verilen ve öğretim sürecinde doğrudan pratiğe dönüştürülebilir bütün uygulamalar, yöntem kavramının çatısı altına alınarak açıklama, öğretim ve pekiştirme biçiminde üç ana başlık altında toplanabilir. Bu çalışmada, yabancı/ikinci dilde sözcük öğretimi için yaygın biçimde işe koşulan ilgili kelime öğretim yöntemlerinin alan yazından yararlanılarak tek bir çalışma içerisinde toplu bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada 11 açıklama, 14 öğretim ve 15 pekiştirme olmak üzere toplam 45 ayrı kelime öğretim yöntemine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Vocabulary teaching aims to lay the groundwork for language progression and future teaching by teaching high-frequency vocabulary essential for any instruction in the target language. Additionally, it enables learners to express themselves in the target language, both orally and in writing, by enhancing their comprehension. Lastly, vocabulary teaching also contributes to expanding learners' personal vocabulary, which is implicitly developed through the language learning process. In vocabulary teaching, which is one of the basic components of the foreign/second language teaching process, many practices are used to get the most effective results. For example, it is possible to categorize the methods and strategies used during vocabulary teaching in the foreign and second language teaching process into two categories such as instructor-based and learner-based. Some of these methods and strategies are used for direct vocabulary teaching/learning, some for explaining the meanings of words, and some for reinforcing the words taught/learned. In this sense, all practices included in the scope of vocabulary teaching in foreign and second languages and can be directly transformed into practice in the teaching process can be grouped under three main headings: explanation, teaching, and reinforcement under the concept of method. This study aims to present the widely used vocabulary teaching methods for teaching vocabulary in a foreign/second language in a single study by utilizing the literature. In this direction, 45 different vocabulary teaching methods, including 11 explanations, 14 instructions and 15 reinforcement, were included in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics