EĞİTİMCİ BİR ŞAİR: ERMENEKLİ HASAN RÜŞTÜ (OKUMUŞGİL)

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 20:30:16.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 23-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ermenekli Hasan Rüştü, muhtelif dergi ve gazetelerde pek çok yazıları ve şiirleri yayımlanmış bir ara dönem sanatçısıdır. Yaşadığı dönemde muhtelif dergi ve gazetelerde şiir ve makaleleri yayımlanan Hasan Rüştü’nün kitap düzeyinde yayımlanan herhangi bir eseri bulunmamaktadır. Yalnız ölümünden hemen sonra bir öğretmen arkadaşı tarafından kendisini tanıtan ve eserlerinden örnekler veren küçük hacimli bir kitap yayımlanabilmiştir. Daha sonra hakkında yapılmış bir yüksek lisans tezinde çalışmalarının bir listesi sunulmuş, eserlerinden küçük kesitler verilmiştir. Pek çok konuda şiirleri ve yazıları bulunan Hasan Rüştü’nün öğretmenlik mesleği icabı eğitim ve terbiye konusunda da söyledikleri ve yazdıkları şeyler vardır. Ne yazık ki bu yazılar eski dergi ve gazete sayfalarında öylece durmaktadır. Makalenin amacı, Ermenekli Hasan Rüştü’nün bu konuda yazıp söylediklerini bir araya getirmek, bunları konularına göre tasnif edip değerlendirerek araştırmacılar için ulaşılabilir hâle getirmektir. Bu vesile ile öğretmen olan şairimizin terbiye ve eğitim konusunda ortaya koyduğu görüşleriyle günümüz eğitimcilerine farklı bir bakış açısı sunma amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi kapsamında değerlendirilen doküman inceleme ve içerik analizi ile yapılandırılmıştır. Şairin, hayatı, eğitimi ve eğitimciliği hakkında genel bilgiler verildikten sonra eğitim ve terbiye konusunda yazıp söyledikleri; bilgi ve tefekkürün önemi, içi dışı bir olmak veya münafıklık, bir eğitimci veya mürebbiye nasıl olmalı?, kadınların ve kızların eğitimi başlıkları altında verilmiştir. Yapılan bu çalışma ile Ermenekli Hasan Rüştü’nün terbiye ve eğitim konusundaki görüşleri bir araya getirilerek araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Farklı yazarların da konuyla ilgili görüşlerinin bu tarz çalışmalarla bir araya getirilmesi önerilmiştir. Ayrıca Hasan Rüştü’nün bu eserleri gibi, diğer çalışmalarının da muhtelif dergi ve gazetelerden derlenerek bir araya getirilmesi teklif edilmiştir.

Keywords

Abstract

Hasan Rüştü from Ermenekli is an artist of the intermediate period whose articles and poems were published in various magazines and newspapers. Nonetheless, he did not have any works published as books. Soon after his death a small book introducing him and giving examples of his works was published by a friend of his. Later, in a master's thesis about him, a list of his works, along with some sections. Hasan Rüştü also expressed his ideas about education and upbringing as part of his profession as a teacher. Unfortunately, these writings remain in the pages of old magazines and newspapers. This article aims to unite the writings and statements of Hasan Rüştü on the subject matter, to classify and evaluate them regarding their subjects, therefore making them accessible to researchers. Likewise, it aims to offer a different perspective to today’s educators with the views of the poet. The research is structured by document analysis and content analysis, which are considered within the scope of the qualitative research method. After providing general information about the poet’s life, education, and tutoring, his works on education and upbringing are investigated under the captions including the importance of knowledge and contemplation, being one inside and out or hypocrisy, how an educator or governess should be, the education of women and girls. With this study, it is thought that Ermenekli Hasan Rüştü’s views on manners and education will contribute to researchers and educators by bringing them together. It is also suggested that the views of different authors on the subject be brought together in such studies. In addition, like these works of Hasan Rüştü, it is also suggested that his other works be compiled from various magazines and newspapers.

Keywords