YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖZBEK VE KAZAK ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜKSEL VARSILLIK GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN SAPTAMALAR

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-22 20:58:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 104-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil öğretimi çok boyutlu bir süreçtir. Bu boyutlardan biri de sözcük dağarcığının geliştirilmesidir. Alanyazındaki bilgilere göre kişilerin sözcük dağarcığı ile dil becerileri arasında olumlu yönde bir ilişki vardır. Bu bakımdan kişilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmek bir yönüyle dil becerilerini de geliştirmeyi sağlar. Sözcük dağarcığı süreç içinde alınan eğitime ve dil kullanımına bağlı olarak gelişir. Sözcük dağarcığının gelişimi de öğrencilerin dil becerilerine yansır. Bu nedenle öğrencilerin üretici dil becerisi gelişimine bakarak onların sözcük dağarcığı gelişimleri kestirilebilir. Aynı süremde öğrencilerin sözcük dağarcıkları gelişince yazdıkları metinlerde kullandıkları sözcüklerin de daha türsel olması beklenir. Sözcük dağarcığı gelişen bir öğrenci yazdığı metinlerde aynı sözcükleri yinelemekten kaçınabilir. Öğrenciler sözcük dağarcıkları geliştikçe sıklığı düşük sözcükleri yazılı metinlerinde kullanmaya başlarlar. Sözcük dağarcığı geniş olan öğrenciler daha çok içerik sözcüğü kullanırlar. Bu durum onların sözcüksel türsellik, sözcüksel yoğunluk ve sözcüksel seçkinlik gelişimlerine ilişkin bilgi verir. Alanyazında yer alan bu bilgiler bazı dillerde doğrulanırken bazı dillerde kısmen doğrulanmıştır. Ancak bu konuda Türkçe öğrenen Özbek ve Kazak öğrencilerle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Özbek ve Kazak öğrencilerin sözcüksel varsıllık gelişimlerini incelemektir. Bu inceleme sürecinde öğrencilerden iki ayrı dönemde yazılı metinler toplanmıştır. Bu metinler sözcüksel türsellik, sözcüksel yoğunluk ve sözcüksel seçkinlik bakımından çözümlenmiştir. Birinci ve ikinci uygulama sonuçlarına göre gelişim durumu incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre iki ülkedeki öğrenciler de on iki haftalık öğrenim süreci sonrasında sözcüksel varsıllık bakımından gelişme göstermişlerdir.

Keywords

Abstract

Language teaching is a multidimensional process. One of these dimensions is the development of vocabulary. According to the information in the literature, there is a positive relationship between a person's vocabulary and language skills. In this respect, improving people's vocabulary also helps them improve their language skills. Vocabulary develops depending on the education received and the use of the language. The development of vocabulary is also reflected in the language skills of students. Therefore, by looking at the development of students' productive language skills, their vocabulary development can also be predicted. At the same time, as students' vocabulary develops, it is expected that the words they use in the texts they write will be more diverse. A student whose vocabulary develops can avoid repeating the same words in the texts he writes. As their vocabulary develops, students begin to use low-frequency words in their written texts. In addition, students with a large vocabulary use more content words. This gives information about their development of lexical diversity, lexical density and lexical sophistication. While this information in the literature is confirmed in some languages, it is partially confirmed in other languages. However, no study has been conducted on this subject with Uzbek and Kazakh students learning Turkish. In this context, the aim of this research is to examine the lexical richness development of Uzbek and Kazakh students learning Turkish as a foreign language. During this analysis process, written texts were collected from students in two separate periods. These texts were analyzed in terms of lexical diversity, lexical density and lexical sophistication. It was investigated whether there was any improvement according to the results of the first and second application. According to the results, students in both countries showed improvement in terms of lexical richness after the 12-week learning process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics