GÖRSEL ŞİİR, YARATICI YAZMA VE GÖRSEL ŞİİRLERİN YARATICI YAZMA UYGULAMALARINDA KULLANILMASINA DAİR ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 00:16:19.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 331-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilginin erişilebilirliği zaman ve uzamın ötesine geçmiştir. Bunun nedeni teknolojik ilerlemelerin bilgiyi erişilebilir hâle getirmesidir. Bilginin bu kadar hızlı bir şekilde yayılabilir ve erişilebilir durumda olması insanlık için olumlu bir gelişmedir ancak beraberinde bazı yeni zorunlulukları getirmiştir. Bunların başında üst düzey düşünme becerileri gelmektedir. Bireyler bilgilerini işleyecek üst düzey becerilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Üst düzey düşünme becerileriyle erişilebilir olan bilgiler analiz edilebilir ve bu bilgiler daha işlevsel şekilde kullanılabilir. Üst düzey düşünme becerileri arasında yer alan yaratıcılığın yeri de bilginin işlenmesinde oldukça önemlidir. Öğrenciler karşılaştıkları bilgiyi yaratıcı düşünme becerileriyle işleyip yeni şeyler keşfedebilirler. Özellikle öğrencilerin kendilerini ifade ettikleri yazma becerilerinin gelişim sürecinde yaratıcılıktan yararlanmak önemlidir. Yazmanın kendisi bir yaratım sürecidir. Bu nedenle bu süreçte duygu ve düşüncelerin sanatsal bir yapıyla öğrenciler tarafından öğrenilmesi oldukça önemlidir. Teknolojik ilerlemelerin görselliği öne çıkarması, bunların eğitimde kullanım durumundan hareketle öğrencilerin yaratıcı şiir yazma sürecini görselleştirmeleri onların sanatı ve yaratma sürecini daha iyi anlamlandırmalarına katkı sağlayacaktır. Görselliğin yoğun olduğu günümüz şartları dikkate alındığında yazma becerilerinin öğretiminde görsel şiirlerden yararlanmak öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine olanak sağlayacaktır. Görsel şiirlerle ayrıca, öğrencilerin sanatın sınırsızlığının farkına varmalarına ve yaratım süreçleri önündeki engelleri fark etmelerine olanak sağlanacaktır. Bu çalışmada, yaratıcı yazma uygulamalarında görsel şiirlerin kullanımına uygun etkinliklerin nasıl olması gerektiği probleminden yola çıkılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulanan tarama modelinde şiir, görsel şiir ve yaratıcı yazma ile ilgili bilgilere alanyazın taraması ile ulaşılmıştır. Toplanan veriler incelenmiş ve bu inceleme doğrultusunda görsel şiir ve yaratıcı yazma ile ilgili bulgular değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeden yola çıkılarak Türkçe dersi 5. ve 6. sınıf düzeyinde yaratıcı yazma uygulamalarında kullanılabilecek etkinlikler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Today, with the impact of technological developments, accessibility to information has gone beyond time and space. The rapid accessibility of information is a positive development, but it has brought with it some new obligations. The most important of these is high-level thinking skills. Individuals need higher level skills to process their knowledge more than ever before. Information can be analysed and used functionally with high-level thinking skills. The place of creativity, which is among the high-level thinking skills, is also very important in the processing of information. Students can process the information they encounter with creative thinking skills and discover new things. It is especially important to utilise creativity in the development process of writing skills. Writing itself is a process of creation. So, it is very important that students learn the feelings and thoughts with an artistic structure in this process. Since technological advances bring visuality to the forefront, it is important for students to visualise the creative poetry writing process in order to use visuality in education. Thus, it will contribute to students' better understanding of art and the creation process.Considering today's intense visuality, using visual poems in teaching writing skills will allow students to express themselves more easily. Visual poems will also enable students to realise the limitlessness of art and the creation process. In this study, the problem of how activities suitable for the use of visual poems in creative writing practices should be set out. The study was conducted using the survey model, one of the qualitative research designs. Information about poetry, visual poetry and creative writing was obtained through literature review. The collected data were analysed and evaluated. Based on this evaluation, activities that can be used in creative writing practices at the 5th and 6th grade level in Turkish lesson are presented.

 

Keywords