FİLİSTİN KISA ÖYKÜSÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN SEMİRA AZZAM'IN LASTİK POMPACISI ADLI KISA ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-14 23:13:26.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 161-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arap edebiyatı, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu zengin mirasın içinde, kısa hikâye türü de önemli bir yer tutmaktadır. İlk devirlerde her ne kadar bu türe benzer bazı örneklere rastlansa da kısa öykü türünün ilk olarak Arap edebiyatında 19. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilmektedir. 20. yüzyıla geldiğimizde, değişen sosyal, kültürel ve siyasi dinamiklerle eş zamanlı olarak kısa öykü türü de gelişim göstermiş ve bugünkü halini almıştır. Arap edebiyatında ilk kısa öykü örneğinin, Mısırlı yazar Muhammed Teymur’un 1917 yılında yayımlanan “Fi’l Kitâr” adlı öyküsü olduğu kabul edilmektedir. İlk örneklerinin ortaya çıkmasının ardından çeşitli Arap ülkelerine yayılan kısa öykü türü, kısa bir zamanda Arap edebiyatına canlılık ve renk katmıştır. Kısa öykü türü, Filistin edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmaya konu olan Semira Azzam da Filistin edebiyatında, kısa öykü türünün gelişimine önemli katkı sağlayan edebiyatçılar arasında kabul edilmektedir. Yazar kendine özgü edebi üslubuyla, eserlerinde genel olarak içinde bulunduğu toplumun, sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntılarını dile getirmiştir. Bu çalışmanın giriş bölümünde kısa öykücülük hakkında bilgi verildikten sonra Filistin kısa öykücülüğünden, Semira Azzam’ın hayatından ve edebi kişiliğinden bahsedilmiştir. Ardından “Lastik Pompacısı” adlı kısa öykünün çevirisi verilip öykü tahlil edilmiştir. Tahlil sonucunda öykünün belirsiz bir zaman diliminde, sinema salonu, tamirhane ve kafeteryada geçtiği; kahraman sayısının az olduğu; olayların ana karakter ile küçük bir çocuk arasında geçtiği, öyküde fasih bir dil kullanıldığı, öykünün romantizm ve toplumsal gerçekçilik akımlarından etkilendiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Arabic literature boasts a rich history and cultural heritage, making it an essential part of world literature. Within this heritage, the short story genre holds a significant position. Although early examples of this genre existed, it is widely accepted that the short story genre first emerged in Arabic literature during the 19th century. In the 20th century, the short story genre evolved in parallel with changing social, cultural, and political dynamics, taking on its present form. The first known Arabic short story is “Fi’l-Kitâr” (Trende) by the Egyptian writer Muhammad Taymur, published in 1917. With the emergence of the short story genre, Arabic literature gained vitality and color as it spread across various Arab countries. Sâmira Azzam, a notable figure in Palestinian literature, played a significant role in developing the short story genre with her unique literary style, often addressing social, political, and economic difficulties in her works. This study introduces short story writing, explores Palestinian short story writing, examines Sâmira Azzam’s life and literary personality, and provides a translation and analysis of her short story "The Bicycle Pump." Through analysis, it was determined that the story takes place in an uncertain period, across various settings, and involves a few protagonists. The events revolve around the main character and a little child, using poetic language and drawing influence from romanticism and social realism movements.

Keywords