ALMANYA’DA YEREL EĞİTİM MAKAMLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANA DİLİ TÜRKÇE DERSLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-13 22:43:54.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 300-319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Almanya’da Baden-Württemberg, Bavyera, Brandenburg, Renanya-Palatina, Saarland, Saksonya, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig Holstein eyaletleri olmak üzere on üç eyalette ana dili olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya-Anhalt ve Türiginya eyaletlerinde ise ana dili olarak Türkçe öğretimi dersleri sunulmamaktadır. Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde Türkçe, sadece konsolosluk dersi kapsamındadır. Brandenburg, Renanya-Palatina, Saarland ve Saksonya eyaletlerinde ise eyalet dersi bünyesindedir. Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Schleswig Holstein eyaletlerinde Türkçe hem konsolosluk hem de eyalet dersi kapsamında sunulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Brandenburg, Renanya-Palatina, Saarland, Saksonya, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ve Schleswig Holstein yerel eğitim bakanlıkları tarafından sunulan ana dili Türkçe derslerinin yapısına ve işleyişine dair tespitlerde bulunmaktır. Araştırmanın yöntemi niteldir. Veriler doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırma kapsamındaki eyaletlerin eğitim bakanlıkları tarafından sunulan ana dili Türkçe dersleri öğretim programı, ders kitabı, ders süresi ve derslerin açılması için gerekli öğrenci sayısı, derslere kayıt ve devam durumu, yasal düzenleme ile öğretmen görevlendirme başlıkları altında bulgulara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda ana dili Türkçe derslerine katılımının isteğe bağlı fakat derslere kaydolduktan sonra bir okul yılı ya da bir dönem boyunca derslere devam etme zorunluluğu olduğu görülmüştür. Ders sürelerinin ve derslerin açılması için gerekli öğrenci sayısı ve öğretmen görevlendirme şartlarının eyaletlere göre farklılık gösterdiği; eyaletlerin, Türkçe dersleri için çerçeve plan ve yasal düzenleme sunduğu ancak Hessen eyaleti dışında ders kitabı hazırlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Turkish as a first language is taught in thirteen German federal states: Baden-Württemberg, Bavaria, Brandenburg, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Berlin, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, and Schleswig-Holstein. The mode of instruction varies: Baden-Württemberg and Bavaria offer consulate-based lessons, while the remaining eleven states incorporate Turkish into their state school curricula. This study aims to examine the structure and function of Turkish as a first-language course provided by the local ministries of education in Brandenburg, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Berlin, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, and Schleswig-Holstein. We collected data through document analysis using a qualitative research method and descriptive analysis. The results were categorized according to the following headings: curriculum, textbooks, duration of lessons, course enrollment requirements, attendance policies, regulations, and teacher deployment. Our findings indicate that participation in Turkish as a first-language instruction is generally optional. However, once enrolled, students are typically obligated to attend for a full academic year or semester. Course duration, minimum enrollment numbers, and teacher deployment regulations vary significantly across federal states. We also found that, except for Hesse, states provide framework plans for Turkish instruction but do not produce their own textbooks. Additionally, the study delves into specific enrollment and attendance trends observed within the examined states. It highlights potential challenges regarding consistency in teacher deployment practices and the availability of suitable teaching materials.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics