E-ISSN:2342-0251
32x32

Şahru PİLTEN-UFUK - TÜRK KADIN VE ERKEK DİLİNDEKİ ORTAK KELİMELER NE ÖLÇÜDE EŞ DEĞERDİR? KADIN KELİMESİ ÖRNEKLEMİNDE CİNSİYETLER ARASI ANLAM VE EŞ DİZİM ÖRTÜŞMESİ, 125-143
How Equivalent are the Common Words in Turkish Women and Men's Language? The Semantic and Collocational Overlap between Genders in the Sample of Word Kadın
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47044
Abstract | Full text

32x32

Şahru PİLTEN-UFUK TÜRKLERİN GÖÇ KAVRAMINA BAKIŞI ÜZERİNE DERLEM TABANLI BİR İNCELEME, 17-31
A CORPUS-BASED ANALYSIS OF TURKS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF MIGRATION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4018
Abstract | Full text

32x32

Şahru PİLTEN-UFUK GÖÇ, DİL VE İLETİŞİM ÜZERİNE TOPLUM DİL BİLİM YAKLAŞIMLARI, 86-95
SOCIOLINGUISTIC APPROACHES TO IMMIGRATION, LANGUAGE AND COMMUNICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4020
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.